Gå til sidens hovedinnhold

- Jeg helte mot Molde

Men helseminister Bent Høie nekter for å ha instruert styrene.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) forteller nå for første gang at han fortalte styrelederen i Helse Midt-Norge at han ville helle mot Molde dersom ingen av sykehusalternativene utpekte seg.

Dette var imidlertid ingen instruks, ifølge statsråden.

– Det var en tilbakemelding, ikke en instruks. Jeg mener slik kommunikasjon er vanlig og innenfor lover og regler, sier Høie til NTB.

Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité sendte forrige uke ti spørsmål til Høie om prosessen rundt valget av plassering for det nye sykehuset.

I svaret skriver Høie at han kontaktet daværende styreleder i Helse Midt-Norge, Marthe Styve Holte i den 26. august. «I den samtalen sa jeg at det ikke virket som en av de to tomtene nær byene klart utpekte seg eller diskvalifiserte seg faglig, og at jeg ut fra rekrutteringshensyn da helte mot tomten nær Molde».

LES HELE SVARBREVET

Ble spurt allerede i mars
Men allerede den 24. mars, da Høie satt ved siden av Holte på en middag for styrene og lederne i de regionale helseforetakene, tok hun tomtevalget opp med ham.

«Hun ønsket da å få vite om jeg hadde noen preferanser i valget mellom tomtene. Jeg svarte at det skulle hun få vite hvis jeg underveis i prosessen fikk en klar preferanse. På det tidspunktet var det ikke klart for meg om noen av tomtene utpekte seg klart eller diskvalifiserte seg faglig», skriver Høie.

Holte trakk seg fra sitt verv med øyeblikkelig virkning i oktober. Begrunnelsen var uenighet med eier om viktige styringsprinsipper.

- Marthe Styve Holte opplever at myndighet er redusert og at nødvendig tillit ikke lenger er til stede for å kunne utøve et godt lederskap, skrev Helse Midt-Norge i en pressemelding da hun trakk seg.

- Jeg har ikke instruert
Høie fikk 10 spørsmål fra komiteen om den omstridte sykehussaken, og har nå gitt dem et svar på 10 sider.

Les også: Her er de ti spørsmålene Høie må svare på

«I den konkrete saken har jeg ikke instruert gjennom foretaksmøte om valg av tomt for nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal. Jeg har heller ikke forsøkt å instruere styrene utenom foretaksmøte vedrørende valg av tomt», skriver Høie.

Som kjent gikk helseministeren i forrige uke inn for at det nye sykehuset skal ligge i Molde, og ikke i Kristiansund.

«Både i styrebehandlingene i Helse Møre og Romsdal HF og Helse Midt-Norge RHF ble det gitt tydelig uttrykk for at det ikke forelå instrukser fra eier ved statsråden om valg av tomt for nytt sykehus. Ingen styremedlemmer ga uttrykk for at deres stemmegivning var basert på at det forelå en instruks fra eier og ikke egen oppfatning av hvilket valg av tomt som var best egnet», skriver helse- og omsorgsministeren.

Les også: Molde vant første omgang
Les også: Slik ser sykehuset ut etter natten

- Ingenting tilsier at det er ugyldig
Natt til tirsdag ble det hengt opp plakater på veggene til sykehuset i Kristiansund. «Vedtaket er ugyldig!» og «Kan Stortinget godta kampfiksing?» er blant slagordene.

– Som jeg redegjør for i brevet, er det ingenting i informasjonen jeg har sett, som tilsier at vedtakene er ugyldige, svarer Høie på spørsmål fra NTB om disse plakatene.

– Jeg håper dette svaret vil gi et godt grunnlag for å legge disse påstandene døde. Jeg håper de som har en spesiell interesse av denne saken, kan lese brevet mitt og der få svar på spørsmål de måtte ha, sier han.

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre

Kommentarer til denne saken