Jens garanterer bedre hjelp til alle med kreft

Foto: Åserud, Lise (Scanpix)

Lover mer penger til helse og omsorg - og kreftbehandling innen 20 dager.

24.06.11 12:51

Statsminister Jens Stoltenberg lovet mer penger og økt satsing på helse og eldreomsorg i sin halvårlige pressekonferanse fredag.

- Jeg skal ikke gjøre det jeg pleier å gjøre, nemlig snakke om alt det regjeringen har gjort. Jeg skal i stedet snakke om hva vi skal gjøre i framtida, sa Stoltenberg da han åpnet pressekonferansen.

Krav til rask kreftbehandling
Han lovet blant annet å fastsette krav til behandlingstid for kreftpasienter. Det skal ikke gå mer enn 20 dager før behandling starter, med mindre noe annet er medisinsk begrunnet.

Stoltenberg innledet med å snakke om det norske velferdssamfunnet og hvordan denne modellen kan forsvares og bevares. At vi blir stadig flere, er en stor utfordring, og det er den utfordringen som har preget arbeidet til regjeringen mest, sa han.

- Eldreomsorg med mangler
Han fokuserte først på tjenestetilbudet og eldreomsorgen:

- Norsk eldreomsorg er god, men det er mangler, vi trenger å bygge den ut, så den ikke forvitrer, sa han og tok fram eksempler på hvor mange flere hender som trengs i omsorgsyrkene i årene framover.

Regjeringens plan er 12.000 nye årsverk innen 2015.

- Vi vil gjøre det vi har sagt, ruste opp norsk eldreomsorg. Uten at vi bruker mye ekstra, blir det en forverring av tilbudet.

- Må behandle flere og bedre
Den andre store tjenesteoppgaven ligger i helsevesenet, ifølge Stoltenberg, som mente utgangspunktet er at norsk helsevesen er blant verdens beste.

- Men også der står vi overfor store utfordringer, fordi vi blir flere mennesker og fordi vi kan behandle flere sykdommer. Men i tillegg til å behandle flere, må vi klare å behandle bedre, sa han.

Omstilling i helsevesenet
Han varslet mer uro i helsevesenet fordi det er nødvendig med fortsatt fokus på arbeidsdelingen mellom sykehusene.

«Det er nød og sykdom nok til alle sykehus, men det er kanskje snakk om å gjøre andre ting enn før»

- Dette er alltid konfliktfylt. Vi har gjort noe av det og vi kommer til å gjøre mer, sa Stoltenberg, som på spørsmål fra pressen understreket at det ikke er snakk om å legge sykehus ned.

- Det er nød og sykdom nok til alle sykehus, men det er kanskje snakk om å gjøre andre ting enn før. For eksempel er det enorm mangel på kapasitet på for diabetes og kols. Det er ikke snakk om å nedlegge, men få til en bedre arbeidsdeling, sa Stoltenberg.

Kreftbehandling innen 20 dager
Videre lovet han bedre kvalitet på viktige helsetjenester, blant annet kreftbehandling.

Han lovet at regjeringen vil sørge for at helse-Norge starter behandling for kreftpasienter innen 20 dager. Hvis dette skal overskrides, skal det være medisinsk begrunnet.

Helsedirektoratet har på oppdrag fra Helsedepartementet utarbeidet frister for utredning og behandling av kreft. Tiden fra henvisning er mottatt til behandling i form av operasjon, cellegift og/eller stråling bør med de nye fristene være under 20 virkedager for de fleste pasientene.

Tidsfristene skal legges til grunn for helseforetakenes organisering og logistikk, ifølge regjeringen.

Årsaker til avvik fra fristene skal dokumenters i pasientjournalen.

«Det er mye lettere å være i opposisjon enn i posisjon, men det er mye viktigere å være i posisjon enn i opposisjon, og hvis jeg fikk velge, ville jeg heller være i posisjon»

- Lettere å være i opposisjon
Stoltenberg fikk på pressekonferansen spørsmål om hvorfor Høyre er i framgang på meningsmålingene og svarte at han helst vil konsentrere seg om Arbeiderpartiets politikk og regjeringens arbeid. Han svarte likevel med å gi denne beskrivelsen av forskjellen på å sitte i regjering og det å ikke sitte der.

- Det er mye lettere å være i opposisjon enn i posisjon, men det er mye viktigere å være i posisjon enn i opposisjon, og hvis jeg fikk velge, ville jeg heller være i posisjon.

Som eksempel trakk Stoltenberg blant annet fram at Høyre ikke svarer på hvem de skal sitte med i regjering.

Om Fremskrittspartiet og Høyre sa Stoltenberg at det er noe lettere å ha sistnevnte som politisk hovedmotstander siden man der i alle fall er enige om hovedpremissene for den økonomiske politikken.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag