Gå til sidens hovedinnhold

Jernbanen øker på gods

Transporten av gods med jernbane i Norge økte kraftig i fjor.

SSB har i dag offentliggjort godsstatistikken for jernbanen i Norge i dag, og den viser en kraftig økning i godstransporten.

NA24 - din næringslivsavis

Tallene viser at den totale jernbane-produksjonen på norsk område utgjorde 3,2 milliarder tonnkilometer i 2005, en vekst fra 2004 på 0,3 milliarder tonnkilometer, eller knapt 12 prosent.

Det er innenlandske transportoppgaver som har økt mest i 2005, og som utgjør brorparten av økning i tonnkilometer. I 2005 ble det transportert 7,5 millioner tonn nasjonalt, mens transportarbeidet var på drøyt 2,2 milliarder tonnkilometer. Dette var en vekst fra 2004 på henholdsvis 16 og 11 prosent.

Den totale transporterte mengde endte på 25,2 millioner tonn i 2005 inkludert importtransport. Det er i hovedsak malm over Ofotbanen fra Sverige som utgjør importtransporten

Transporten på norsk område i samband med import fra Sverige økte med 5prosent, fra 15,6 millioner tonn i 2004 til 16,4 millioner tonn i 2005. Tilsvarende transportarbeid i 2005 var på 742 millioner tonnkilometer, sammenlignet med 687 millioner tonnkilometer året før. Bakgrunnen for det lave antallet tonnkilometer sammenlignet med mengden er den krot transportavstanden fra svenskegrensen til utskipningen i Narvik.

Reklame

Lansert i dag: Dette er det eneste stedet du får tak i Ultraboost 21

Kommentarer til denne saken