Gå til sidens hovedinnhold

Jinhui kom i havn

Lavere rater gir lavere resultater, men selskapet leverer over forventningene.

Tørrlastrederiet Jinhui Shipping opplever at resultatet er blitt langt svakere i løpet av ett år, men leverer bedre enn hva analytikerne hadde forventet.

NA24 - din næringslivsavis

Ratene de oppnådde var betydelig lavere i løpet av perioden.

Resultat før skatt ble mer enn halvert til 44,7 millioner dollar i tredje kvartal fra 114,4 millioner dollar i samme kvartal året før.

Før avskrivninger og nedskrivninger falt driftsresultatet (EBITDA) til 53 millioner dollar fra 124,4 millioner dollar. Driftsresultatet ble mer enn halvert til 44,7 millioner dollar fra 117,8 millioner dollar i tredje kvartal året før.

Analytikerne ventet ifølge estimater innhentet av SME Direkt på vegne av TDN Finans at selskapet ville få et resultat før skatt på 34 millioner dollar. Driftsresultatet før avskrivninger og nedskrivninger (EBITDA) var forventet å ligge på 48 millioner dollar og det ordinære driftsresultatet var forventet å bli på 38 millioner dollar.

Driftsinntektene falt til 92,4 millioner dollar fra 119,8 millioner dollar i samme kvartal i fjor. I tillegg falt gevinster på salg av skip til 7 millioner dollar fra 59,9 millioner dollar. Analytikerne hadde her ventet driftsinntekter på 87 millioner dollar.

Styret forslår at det ikke utbetales utbytte for kvartalet, og dette er et ledd i strategien for å bevare kapital.

I løpet av tredje kvartal hadde selskapets flåte en snittrate på 31.338 dollar per dag, og det er en nedgang fra 45,.444 dollar per dag i tredje kvartal året før.

Jinhui skriver i sin rapport at de har opplevd den verste perioden tidligere på året, og at bedringen var overraskende sterkere enn de fleste hadde regnet med. Det skyldes ifølge rederiet at tilgangen på nye fartøy har vært lavere samtidig som den økonomiske aktiviteten hat tatt seg opp. Mye av bedringen kommer som følge av sterkere utvikling i Asia og da særlig Kina.

Målrettede tiltak fra de kinesiske myndighetene har slått positivt ut. og Jinhui er relativt positivt innstilt til etterspørselen etter tørre råvarer på kort sikt.

Selskapet skriver at de likevel ønsker å forbli forsiktige med tanke på 2010. De venter et volatilt og mer utfordrende tørrlastmarked på grunn av usikkerheten rundt exitstrategien knyttet til de pengepolitiske tiltakene i verden. I tillegg er det usikkerhet rundt tilførselen av ny tonnasje siden ordrebøkene ved verftene forblir ekstremt høye. Rederiet mener det også er uklart om de skipene som skulle blitt levert i løpet av 2009 er blitt kansellert eller ganske enkelt forsinket. I tillegg skaper økningen av tilgangen på store skip usikkerhet.

Reklame

NÅ: Black Friday-pris på Garmin-favoritten fenix 5 Plus