Fredag ettermiddag holder finansmarkedene pusten når myndighetene legger frem den offisielle sysselsettingsrapporten fra verdens største økonomi.

Økt nervøsitet
De siste dagene har det kommet flere blandede signaler fra arbeidsmarkedet, og det bidrar til å øke nervøsiteten. Utviklingen i arbeidsmarkedet tett fordi dette er avgjørende for privat etterspørsel og konsum, som er viktig for at økonomien skal komme på beina igjen.

Onsdag ettermiddag kom rapporten som viser at sysselsettingen falt med 203.000 innen det private næringslivet i USA. Dette var noe høyere enn hva økonomene hadde ventet. Likevel er det syvende måned at fallet i sysselsettingen er lavere enn den foregående måneden.

Torsdag ble de ukentlige ledighetstallene offentliggjort. De viste at antall førstegangssøkere til dagpenger i USA falt med 20.000 til 512.000 personer i forrige uke.

Les mer: Færre søkte om dagpenger

9,9 prosent ledighet
Klokken 14.30 kommer den offisielle arbeidsmarkedsundersøkelsen fra de amerikanske myndighetene.

Denne rapporten er ventet å vise et fall i sysselsettingen utenom jordbruket på 175.000 i oktober. Dette antallet vil i så fall bli det laveste tapet av arbeidsplasser som er registrert på 13 måneder.

Analytikerne venter imidlertid at ledighetsraten vil stige til 9,9 prosent i oktober fra 9,8 prosent måneden før. Det er det høyeste nivået på 26 år. Siden resesjonen i USA begynte i desember 2007 har 7,4 millioner arbeidstakere mistet jobben.

- Dagens viktigste hendelse er uten tvil arbeidsmarkedstallene fra USA, skriver analytiker Ole Håkon Eek-Nielsen i Nordea Markets i en rapport.

- Usedvanlig stor usikkerhet
Norda venter et fall i sysselsettingen på 150.000 i oktober.

- Det skal dog understrekes, at der er usedvanlig stor usikkerhet rundt utfallet i dag, da indikatorene denne gang stritter i forskjellige retninger. På den positive siden er blant annet fallet i antallet dagpengesøkere og forbedringen i ISM - sysselsettingsindeksen for industrien. På den annen side viste ISM- sysselsettingsindeksen for servicenæringen et kraftig fall. Alt i alt vil det ikke overraske oss, hvis sysselsettingen viser et fall på mellom 50.000 og 250.000 personer, skriver Eek-Nielsen.

Employment report - USA
Dette er en månedlig rapport om arbeidsmarkedet i USA. Den er basert på to forskjellige spørreundersøkelser.

Ledighetstallet er basert på en spørreundersøkelse som dekker rundt 60.000 husholdninger. Sysselsettingen, utenom landbrukssektoren, samt tall for gjennomsnittlig lengde på arbeidsuken og timelønn, er basert på en rundspørring blant cirka 375.000 bedrifter.

Markedet legger normalt mest vekt på undersøkelsen som er gjort blant bedriftene, og i den rapporten fokuseres det mest på selve sysselsettingen. Rapporten inneholder også tall for ulike deler av næringslivet, og spesielt industriutviklingen blir fulgt nøye.

Tallene for arbeidsukens lengde og timelønn er også indikatorer på om etterspørselen etter arbeidskraft stiger eller synker.