Johan Ludwig Mowinckel Reksten var adoptivsønn av skipsreder Hilmar Reksten, en av Norges største skipsredere gjennom tidene.

Han var sønn av skipsreder Jens Gran Mowinckel.

Fra 1974 til 1978 var Johan Reksten partner i Hilmar Rekstens rederi, og han overtok driften av flere av skipene i den tidligere flåten til adoptivfaren da Hilmar Reksten døde i 1980.

Johan Reksten drev i perioden 1973-1996 rederivirksomhet gjennom Johan Rekstens rederi og Reksten Management.

Rekstens rederivirksomhet ble avviklet på midten av 1990-tallet, etter at en rekke moderne kjøleskip var solgt ut.

De senere årene har hans forretningsinteresser vært konsentrert om familieeiendommen Moldegaard utenfor Os i Hordaland.

Den kjente norske forretningskvinnen Grace Reksten, som blant annet var styremedlem i Statoil i en årrekke frem til 2015, og som nå er nestleder i styret for Orkla, er datter av Hilmar Reksten.