Gå til sidens hovedinnhold

Johnson Oil-saken: To og et halvt års fengsel for skatteunndragelse

Jan Ingolf Kristiansen er i Oslo tingrett dømt til to og et halvt års fengsel for skatteunndragelse og for å ha unnlatt å levere selvangivelse i flere år.

Økokrim fikk fullt gjennomslag i saken mot mannen som var tiltalt for å ha unndratt minst 4,4 millioner kroner fra statskassen, skriver Dagens Næringsliv.

Høsten 2013 avslørte Nettavisen den såkalte Johnsen Oil-saken (se faktaboks under).

Are Abrahamsen og hans far Jan Ingolf Kristiansen ble tiltalt for omfattende økonomisk kriminalitet for flere titalls millioner.

Abrahamsen var president i selskapet og Kristiansen var største aksjonær. Ifølge Økokrim er de groveste postene i tiltalen:

Bedrageriposten alene utgjør til sammen 20,7 millioner kroner.

De er også tiltalt for økonomisk utroskap på til sammen 8.950.000 kroner.

Økokrim har også tatt ut en tilleggstiltale på til sammen 37 millioner kroner for skattesvik.

– Siden det dreier seg om betydelig økonomisk kriminalitet, krever allmennpreventive hensyn en streng reaksjon, heter det i dommen fra Oslo tingrett.

Påtalemyndigheten er tilfreds med å få medhold i vår straffpåstand, og at dommen i skjerpende retning vektlegger at den grove skatteunndragelsen ble utført på en måte som gjorde lovbruddet vanskelig å oppdage, skriver førstestatsadvokat Geir Kavlie i Økokrim til avisen.

Retten har lagt liten vekt på det forsvareren og vitner har forklart om at tiltaltes sønn skal ha vært hjernen bak skatteunndragelsen.

– Selv om det skulle være tilfelle, har tiltalte med åpne øyne bidratt aktivt til lovbrudd som ga ham betydelige skattemessige besparelser, heter det i dommen.

Mannens forsvarer er syk og har ikke fått lest hele dommen og har dermed ikke vært i stand til å kommentere den. Avisen har heller ikke fått tak i den dømte mannen.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her