*Nettavisen* Økonomi.

Journalist løslatt fra varetekt i korrupsjonssak

- Det er merkelig at min klient ble pågrepet og varetektsfengslet, mens den siktede politimannen slapp unna med bare et avhør, sier forsvarer Jonny Sveen.

28.06.15 23:11

En tidligere journalist i riksdekkende media ble fredag for ni dager siden varetektsfengslet i to uker, siktet for grov korrupsjon. Han nekter for å ha gjort noe straffbart og anket kjennelsen til Asker og Bærum tingrett på stedet.

Her kan du tipse Nettavisens journalist.

Før helgen vant han frem med anken i Borgating lagmannsrett.

- Jeg kan bekrefte at min klient er løslatt og tilbringer tid med sine nærmeste, sier forsvarer Jonny Sveen til Nettavisen.

Politimester Terje Nybøe i Asker og Bærum politidistrikt bekrefter også løslatelsen overfor Nettavisen.

I kjennelsen går det frem om den tidligere journalisten i det hele tatt har gjort seg skyldig i grov korrupsjon, som han er siktet for. I kjennelsen heter det blant annet:

«(…). Lagmannsretten bemerker at det siktede har gjort er å utføre det oppdraget han har fått og påtatt seg, og selv om man skulle mene at oppdraget i seg selv er utilbørlig, kan det neppe anses som korrupsjon i straffelovens forstand.»

Politimann siktet i korrupsjonssak

Mannen i 50-årene skal ifølge politiet ha mottatt taushetsbelagte dokumenter fra en polititjenestemann i Asker og Bærum politidistrikt i en pågående straffesak, som nå er avsluttet. Politimannen er siktet for mulig brudd på taushetsplikten.

Forrige uke ble det utført en ransaking hjemme hos den tidligere journalisten og etter det Nettavisen kjenner til skal blant annet en PC ha blitt beslaglagt.

I kjennelsen fra lagmannsretten går det frem at mannen i 50-årene skal ha hatt flere politidokumenter hjemme. Det går også frem av kjennelsen at han utførte et oppdrag for et ikke-navngitt advokatkontor da han fikk avhørsdokumenter fra en politibetjent.

Politimannen ble aldri fremstilt for varetektsfengsling, og var en fri mann etter å ha gjennomført avhør hos Spesialenheten for politisaker.

- Det er merkelig at min klient ble pågrepet og varetektsfengslet, mens den siktede politimannen slapp unna med et avhør, sier Sveen.

Advokatkontor nekter for lovbrudd

Det er usikkert hvordan den siktede politimannen stiller seg til skyldspørsmålet. Etterforskningsleder i Spesialenheten Liv Øyen forteller til Nettavisen at han ikke har ønsket å få oppnevnt en forsvarer i saken.

Nettavisen har vært i kontakt med det anerkjente advokatkontoret i Oslo som hyret inne den siktede journalisten for noen år tilbake. I en pågående straffesak mot deres klient ønsket de mer informasjon, og mannen i 50-årene hadde betalt oppdrag som «utreder». Advokatkontoret forsøkte også å få innsyn i politidokumenter, men fikk dette bare delvis. Den siktede journalisten skal derimot ha fått relevante avhørsdokumenter fra en politimann.

Advokatkontoret nekter på det sterkeste for å ha betalt for at den siktede journalisten skulle fremskaffe ulovlig informasjon. I en mail skriver en av advokatene følgende til Nettavisen:

«Grunnet vår taushetsplikt som forsvarere i straffesak, kan vi i begrenset grad gå inn i spørsmål knyttet til vårt forsvarerarbeid. På bakgrunn av den informasjon som allerede er kjent og som har vært temaer under rettsbehandlingen av saken mot vår klient, kan jeg opplyse at siktede (den tidligere journalisten) i en periode bisto som utreder under forsvarerarbeidet. Han har imidlertid ikke på noe tidspunkt fått i oppdrag fra oss å innhente dokumenter fra Asker og Bærum politidistrikt. Begjæring om innsyn er fra vår side fremmet overfor politiet og domstolene, og det har fra vår side aldri vært aktuelt å benytte dokumenter mottatt på annen måte enn gjennom disse innsynsbegjæringene.»

Ingen fra det anerkjente advokatkontoret er siktet i saken. De to aktuelle advokatene er heller ikke kalt inn til avhør i saken mot den siktede journalisten og politimannen.

Nybøe har ikke ønsket å kommentere om den siktede politimannen fortsatt er i tjeneste eller om han er suspendert. Spesialenheten har heller ikke svart på dette.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.