Amerikansk verdiskapning - BNP - vokste i fjorårets siste kvartal med 2,6 prosent, omregnet til årlig rate.

Ifølge Bloomberg ventet ekspertene i gjennomsnitt en vekst i fjerde kvartal i fjor på 2,2 prosent på årsbasis. En så høy vekst er for øvrig omtrent dobbelt så høy som det økonomien i store vestlige land vokser med.

Amerikanske statistikkmyndigheter opplyser at den gode veksten gjenspeiler et god vekst i det private forbruket, men også høy investeringstakt og god eksportvekst. Investeringer i boliger trekker derimot noe ned.

Lavere forventninger

DNB Markets anslo i sin morgenrapport torsdag en vekst på bare 1,9 prosent. Det estimatet ble altså grundig slått. Banken skriver i rapporten at privat forbruk trolig økte med 2,5 prosent i fjerde kvartal i fjor.

Nordea Markets skriver i sin morgenrapport at man måtte være forberedt på en vesentlig lavere veksttakt enn i tredje kvartal. Da vokste den amerikanske økonomien med 3,4 prosent på årsbasis. Veksten ble altså ikke så lav som Nordea fryktet.

Nordeas meglerhus påpeker at veksten i amerikansk økonomi gradvis er på vei ned fra svært høy vekst i 2018.