*Nettavisen* Økonomi.

Jubler for nye norske skattekutt

Foto: Montasje/ Sara Marie Vollset (Nettavisen)

Flere politiske partier og LO-økonom åpner for flere skattekutt.

18.10.11 21:32

Mandag omtalte NA24 en ny rapport fra OECD som anbefaler skreddersydde skattekutt for bedrifter, yngre, eldre og langtidsledige som nøkkel til å løse de økonomiske problemene mange vestlige land sliter med.

Les saken: Nå bør Norge kutte skattene

Ikke overraskende er Høyre og FrP positive til OECDs anbefalinger. Ap og LO er heller ikke avvisende.

- OECDs anbefalinger for å få fortgang i verdensøkonomien er som musikk i FrPs ører, sier skattepolitisk talsmann Christian Tybring-Gjedde til NA24.

Troen på dynamisk skattepolitikk
Han mener rapporten viser at troen på dynamiske effekter i økonomisk politikk er tilbake.

- Det er gleder en liberalist som meg. Ingen land skaper økonomisk vekst gjennom å øke sysselsettingen i offentlig sektor, sier Tybring-Gjedde i et dårlig skjult spark til vår Ap-styrte regjering.

Han mener det viktigste for verdensøkonomien, også norsk økonomi, er å gjenskape økonomisk vekst.

- For å få økonomisk vekst trengs det arbeidsplasser i privat sektor. For å gi arbeidsgivere og arbeidstakere de rette insentivene bør skatt på arbeid reduseres betraktelig. Det å ha en jobb å gå til betyr mer enn en inntekt – det betyr bygging av sosiale relasjoner og vennskap. Og i den sammenheng gir en arbeidsplass verdighet til den enkelte. Nemlig det å bli sett og vite at noen trenger din arbeidskraft, dine ideer og ditt nærvær, sier Tybring Gjedde.

Lover fjerning av formueskatten
Han peker på at FrP har fremmet forslag om redusert arbeidsgiveravgift og null arbeidsgiveravgift for lærlinger.

- Vi ønsker videre å fjerne formuesskatten, den kommenteres ikke av OECD ganske enkelt fordi den er fjernet i alle de øvrige landene. I dag er formueskatten en særnorsk konkurransevridende skatt. Vårt alternative statsbudsjett for 2012 vil gjenspeile dette, opplyser han.

Lønnsomt å jobbe
Også Høyre synes OECD rapporten inneholder mye bra.

- Dette er i stor grad en linje Høyre har fulgt i sine alternative statsbudsjett. Våre skattegrep har konsekvent rettet seg mot å styrke arbeidslinjen og sikre at det alltid skal være lønnsomt å jobbe. Dette gjelder for eksempel heving av bunnfradraget. Videre har vi hatt et sterkt fokus på å styrke norsk eierskap for å sikre innovasjonsevnen og skaping av framtidens arbeidsplasser i Norge, sier Høyres skattepolitiske talsmann Gunnar Gundersen.

Ikke avvisende
Sjeføkonom Stein Reegård i LO tror OECDs råd om målrettede skattekutt kan virke positivt for sysselsettingen.

- Det som er viktig er at skattekuttene oppfyller minst to kriterier. De må treffe riktig og de å være tilpasset situasjonen, sier Reegård.

Her er LO-økonomen på linje med OECD-økonomene som gjentatte ganger i rapporten understreker viktigheten av målretting.

- Når det gjelder målrettingen, har regjeringen et godt eksempel i statsbudsjettet. Der reduseres skatten for lavlønte. Det meste av forskningen viser at disses arbeidsinnsats er mest påvirkbar av skatt. Høyinntektsgruppene lar seg ikke i samme grad stimulere til å jobbe mer; enten fordi de allerede jobber mye eller har mer fast belønning, sier Reegård.

Gode ideer - vanskelig å treffe riktig
Reegård synes en svakhet ved rapporten er at det ikke fremgår om OECD har vurdert skattelette mot økte offentlige utgifter.

Han har derimot sansen for ideen om å lette arbeidsgiveravgiften for utvalgte grupper som unge og eldre.

- Ideen er god, men ikke lett å utforme i praksis, sier LOs sjeføkonom.

- Velkommen etter
Arbeiderpartiets skattepolitiske talsperson, Thomas Breen, mener noe av det OECD foreskriver er bra medisin.

- Men jeg er fristet til å si velkommen etter. Vi har allerede gjennomført flere av grepene OECD foreslår, sier Breen.

Han viser til årets statsbudsjett der folk med de laveste inntektene fikk skattelette på inntil 1100 kroner.

- Det var et lite, men viktig skritt i riktig retning. Men det viktigste tiltaket vi har gjort, som også er i tråd med OECD-anbefalingene, er at vi fikk til en bred reform av skattesystemet. Lavere skatter på arbeid og endringen av pensjonssystemet har begge bidratt til en rød tråd i skattesystemet definert av arbeidslinja, sier Breen.

Lav skatt på arbeid i Norge
Han viser til OECDs egen rapport og også KPMG Internationals siste rapport som en sannhetsbevis. Les mer om KPMGs skattesammenligning her.

- Skatt på arbeid er nå lavere i Norge enn snittet i OECD og vesentlig lavere enn i våre naboland Sverige og Danmark. OECDs rapport er trolig mer relevant for våre naboer enn oss ikke minst med tanke på at de sliter med arbeidsledighet på det dobbelte eller tredobbelte av oss, sier Breen.

Differensiert arbeidsgiveravgift og nye skatteregler for pensjonister er også grep etter OECDs hjerte ifølge Breen.

- Pensjonsreformen bidrar til at vi Norge har en pensjonsaldre som er ti år høyere enn i flere andre OECD-land. I tillegg tillater vi nå våre pensjonister å jobbe uten at pensjonen avkortes, minner Breen om.

Dropouts fra videregående et problem
Et område der Norge fremdeles kan utrette en del er problemet med frafall fra videregående skole og unge arbeidsledige.

- Vi ser at vi har utfordringer med unge som dropper ut av systemet. Vi tar nå tak i det gjennom bedre oppfølging og også gjennom omfattende kvalifikasjonsprogrammer via NAV, sier han.

Breen minner om at Arbeiderpartiets hovedmål er å bevare og å skape arbeidsplasser.

- Det er uansett bra at vi i Norge har en høylydt debatt om skatteystemet. Det er ikke tilfellet i mange andre land, sier Breen.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag