Gå til sidens hovedinnhold

- Kan ødelegge tilliten

Frykter John Fredriksens pengekrangel kan gå hardt utover Oslo Børs.

Børsdirektøren er bekymret for fremtiden hvis John Fredriksen vinner frem i rettssaken han har anlagt mot Oslo Børs og Finansdepartementet.

- Denne saken er en viktig del av investorbeskyttelsen, sier børsdirektør Bente A. Landsnes til NA24.

NA24 - din næringslivsavis

I forrige uke gikk rettsaken riggselskapet SeaDrill har anlagt mot Oslo Børs og Finansdepartementet i Oslo tingrett. Denne uken er det satt av tre dager til prosedyrer fra partenes advokater.

Vinner Fredriksen saken, kan han saksøke staten og få opp mot 850 millioner kroner i erstatning. Det er merkostnadene Seadrill med Fredriksen i spissen måtte punge ut da Børsklagenemnda påla ham å kjøpe alle aksjene i Eastern Drilling.

- Kan hindre aksjeoppkjøp
Sakens kjerne er at Seadrill benyttet seg av såkalte TRS-avtaler i Eastern Drilling. Mens børsen mente dette kunne brukes for å binde opp aksjer slik at oppkjøp ikke ville la seg gjennomføre, mener Seadrill at det var rene finansielle veddemål. Men disse veddemålene ble ikke kjent i markedet.

TRS-avtaler er en forkortelse for total return swap. Det er et finansielt veddemål mellom to parter. Istedet for å kjøpe en aksje og spekulere på at den stiger, kan man inngå et veddemål med en aktør om kursutviklingen. Motparten vil da ofte kjøpe inn aksjene man «vedder om» på egen bok.

Børsklagenemda kom frem til at Seadrill måtte betale den samme kursen som de hadde gjort i sine finansielle veddemål da de overtok hele Eastern Drilling, et selskap de var storeiere i fra før. Dette førte til en merkostnad for riggrederiet der John Fredriksen er storeier på 850 millioner kroner.

- Kan ødelegge
Børsdirektøren sier SeaDrill-saken er vanskelig og at den kan ødelegge tilliten til markedet.

- Denne saken er viktig fordi den handler om at børsens oppgave er å ha et gjennsomsiktig marked, sier hun til NA24.

Hun understreker at alle aktører skal ha lik informasjon. Oslo Børs skal være en handleplass med tillit.

- Her har vi en aktør som holder igjen informasjon, og det var heller ikke børsen kjent med, sier hun om SeaDrills metode.

Dersom børsen taper kan det være lettere å benytte seg av de såkalte TRS-avtalene, eller andre instrumenter, dersom man for eksempel vil hindre andre å kjøpe seg opp i selskap.

Tillit
- Har SeaDrill-saken ødelagt tilliten til Oslo Børs?

- Vil ikke si at de har ødelagt tilliten, men en slik sak kan ødelegge tilliten, sier hun.

Hun vil ikke kommentere erstatningskravet som rederen Fredriksen har estimert til 850 millioner kroner. Det blir gjeldende i neste instans hvis Børsklagenemdas vedtak blir gjort ugyldig.

Børsen fikk først beskjed om trs-avtalene fem måneder etter de ble inngått i et klagebrev fra meglerhuset First Securities.

- Er det blitt slik at Oslo Børs er prisgitt aktørenes informasjon?

- I mange tilfeller er man prisgitt aktørene, men vi undersøker også saker selv. Det skjer gjennom bevegelser som gir grunnlag for spesiell undersøkelse, sier hun.

- Vi taper aldri
SeaDrills styreformann John Fredriksen sa til NA24 i forrige uke at han følte seg seiersikker, men advarte mot konsekvensene i en slik sak.

- En konsekvens hvis vi taper kan være at utlendingene selger seg ut av selskapene, sa milliardæren til NA24.

Rederen informerte at flere av de mest sentrale investorene i verdens er posisjoner i inne i hans selskaper.

- Vi taper aldri, sa Fredriksens våpendrager Tor Olav Trøim i god fotballånd mens han løp gjennom rettslokalet.

Må tåle trykk
Juridisk direktør Atle Degré ved Oslo Børs har forberedt saken i samarbeid med advokat Erik Keiserud. Han mener alle vedtak fattet av Oslo Børs må tåle rettens vurdering.

- Som regelmaker er det vårt ansvar og forventet at vi tar avgjørelser som kan være vanskelig for noen, sier han til NA24, og legger til at børsen hele tiden må ta kontroversielle avgjørelser.

- Våre avgjørelser må stå sin prøve i en domstol, sier han.

Reklame

Verdens smarteste ladekabel til mobil er norsk