*Nettavisen* Økonomi.

Kan shoppe for tre milliarder skattefritt

Foto: (Scanpix)

Stein Erik Hagen og andre smarte norske milliardærer har lagt seg opp milliardsummer som de kan bruke skattefritt.

06.02.13 21:32

Mange superrike investerer via sine investeringsselskaper i aksjer og næringseiendom. Slike investeringer nyter godt av den såkalte fritaksmetoden, som ble innført 26. mars 2004 i forbindelse med den siste skattereformen. 100 prosent av investeringsselskapets aksjegevinster og 97 prosent av investeringsselskapets aksjeutbytte fra aksjeinvesteringer innenfor EØSområdet er i henhold til fritaksmetoden fritatt for skatt. I praksis innebærer dette at skattesatsen på aksjeinntekter er tilnærmet null. Det skriver NHH-professor Terje Rein Hansen i en kronikk i Dagens Næringsliv (DN) tirsdag.

En superrik som har hatt særlig glede av fritaksmetoden er, ifølge Rein Hansen, Stein Erik Hagen med familie.

Våren 2004 solgte familien Hagens investeringsselskap Canica as sin aksjepost på 20 prosent i Ica Ahold. Av årsregnskapet for 2004 for Canica as fremgår det at aksjegevinsten på 6,5 milliarder kroner i sin helhet var skattefri, i henhold til fritaksmetoden, skriver Rein Hansen.

At mange superrike tok ut gigantiske skattefrie aksjeutbytter fra sine investeringsselskaper i årene 2002-2005, som de dernest skjøt inn som ny aksjekapital i selskapene sine. De etablerte derved muligheten for i all overskuelig fremtid å ta ut skattefritt det de måtte trenge av midler til dekning av personlige levekostnader og skatt. Dette kan gjøres i form av tilbakebetaling av innskutt aksjekapital.

For enkelte superrike overstiger denne reserven av skattefrie midler én milliard kroner, ifølge Rein Hansen.

I familien Hagens tilfelle kan det fra Canica as alene tas ut skattefritt over tre milliarder kroner.

Superrike som tilpasset seg i forkant av den siste skattereformen vil for alle praktiske formål ikke ha skattepliktige inntekter i overskuelig fremtid og vil således fremstå som nullskattytere dersom formuesskatten avskaffes, avslutter Rein Hansen i DN-kronikken.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.