Kanontall fra DNB

DNBs resultat i fjerde kvartal 2014 var 4 965 millioner kroner, en reduksjon på 735 millioner fra fjerde kvartal 2013, men inntektene i fjerde kvartal 2013 var unormalt høye grunnet verdistigning i Nets-aksjene på 705 millioner kroner.

DNBs resultat i fjerde kvartal 2014 var 4 965 millioner kroner, en reduksjon på 735 millioner fra fjerde kvartal 2013, men inntektene i fjerde kvartal 2013 var unormalt høye grunnet verdistigning i Nets-aksjene på 705 millioner kroner. Foto: Paul Weaver (Mediehuset Nettavisen)

Alle piler peker opp for DNB.

06.02.15 08:40

DNBs resultat var 20 617 millioner kroner i 2014, en økning på 3 105 millioner fra 2013. Det opplyser banken i en pressemelding torsdag.

Mye av økningen skyldes en positiv utvikling i bankens basisswapper. Økte netto renteinntekter, reduserte kostnader og lave nedskrivninger på utlån bidro også til resultatveksten.

I 2014 inngikk banken over 150 000 boliglånsavtaler (inkludert refinansiering) og solgte nesten 23 000 boliger i Norge etter 42 854 gjennomførte boligvisninger.

Finansielle resultater for året 2014
Netto rente­inntekter økte med 7,6 prosent fra 2013, blant annet som følge av høyere innskudds- og utlånsvolumer. De friske utlånene økte i gjennom­snitt med 50,8 milliarder kroner og innskuddene med 100,4 milliarder fra 2013. Volumveksten ble forsterket av valutasvingningene mot slutten av året.

DNBs rene kjernekapital økte med 14 milliarder kroner gjennom 2014, og kjernekapitaldekningen økte fra 11,8 til 12,7 prosent. Styret har vært opptatt av å sikre fortsatt høyt tempo i oppbyggingen av egenkapital for å nå myndighetenes krav og foreslår derfor et utbytte på 3,80 kroner per aksje, om lag 30 prosent av resultatet.

Samlede driftskostnader falt med 5,5 prosent fra 2013. Korrigert for engangseffekter var det en økning i kostnadene på 1,3 prosent, betydelig lavere enn lønnsveksten og et tydelig bevis på at de tiltakene som har vært iverksatt, har hatt god effekt. DNB tar sikte på en flat utvikling i løpende driftskostnader.

Fjerde kvartal 2014: Preget av volatilitet
DNBs resultat i fjerde kvartal 2014 var 4 965 millioner kroner, en reduksjon på 735 millioner fra fjerde kvartal 2013. Korrigert for basisswapper ble resultatet redusert med 1 696 millioner kroner. Lavere netto andre driftsinntekter og høyere nedskrivninger bidro til å redusere resultatet. Økte utlåns- og innskuddsvolumer og lavere finansieringskostnader var med på å bedre resultatet. Inntektene i fjerde kvartal 2013 var unormalt høye grunnet verdistigning i Nets-aksjene på 705 millioner kroner.

Finansielle nøkkeltall for fjerde kvartal 2014 (2013-tall i parentes):

Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 7,0 milliarder kroner (6,8)

Resultatet var 5,0 milliarder kroner (5,7)

Resultat per aksje ble 3,05 kroner (3,50)

Egenkapitalavkastningen ble 12,6 prosent (16,3)

Ordinær kostnadsgrad var 42,2 prosent (40,4)

Finansielle nøkkeltall for året 2014:
Driftsresultat før nedskrivninger og skatt utgjorde 28,7 milliarder kroner (24,7)

Resultatet var 20,6 milliarder kroner (17,5)

Ren kjernekapitaldekning ble 12,7 prosent (11,8)

Resultat per aksje ble 12,67 kroner (10,75)

Egenkapitalavkastningen ble 13,8 prosent (13,1)

Ordinær kostnadsgrad var 41,9 prosent (45,7)

Foreslått utbytte er 3,80 kroner per aksje (2,70)

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

HTML EMBED


Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.