Gå til sidens hovedinnhold

Kaster selskaper på dør

Norges fy-liste fylles opp

Det blir stadig flere selskaper som kommer med på listen over hvilke av verdens selskaper det norske oljefondet ikke skal investere i.

Tirsdag avgjorde finansdepartementet å utelukke 17 selskaper som produserer tobakk fra oljefondet.

- Da Graver-utvalget foreslo dagens etiske retningslinjer debatterte man hvorvidt tobakksprodusenter burde utelukkes fra fondet. Man kom under tvil til at tobakksproduksjon ikke skulle danne grunnlag for utelukkelse. Det har skjedd en utvikling både internasjonalt og nasjonalt, gjennom ikrafttreden av WHOs tobakkskonvensjon og innstramningen av den norske røykeloven, etter at Graver-utvalget la fram sin innstilling. Vi har tatt innover oss denne utviklingen og anser - blant annet i lys av høringsinnspill i forbindelse med evalueringen av de etiske retningslinjene – at tiden er moden for å utelukke tobakksproduksjon fra fondet. Det er viktig at de etiske retningslinjene til enhver tid speiler det som kan anses som felles verdier hos eierne av fondet, melder finansminister Sigbjørn Johnsen.

Identifisert 17 selskaper
Med utgangspunkt i indeksleverandørenes industriklassifikasjon av selskaper i aksje- og renteporteføljen til SPU (FTSE All Cap og Barclays Global Aggregate) og selskapenes opplysninger på egne hjemmesider, har etikkrådet identifisert 17 selskaper med virksomhet som rammes av kriteriet for utelukkelse av tobakksprodusenter.

Disse er:

Alliance One International Inc., Altria Group Inc., British American Tobacco BHD, British American Tobacco Plc., Gudang Garam tbk pt., Imperial Tobacco Group Plc., ITC Ltd., Japan Tobacco Inc., KT&G Corp, Lorillard Inc., Philip Morris International Inc., Philip Morris Cr AS., Reynolds American Inc., Souza Cruz SA, Swedish Match AB, Universal Corp VA og Vector Group Ltd.

Kommer flere
Etikkrådet har varslet at det vil kunne komme tilbake med ytterligere anbefalinger om å utelukke selskaper som produserer tobakk.

Dermed ligger det an til at ytterligere selskaper kan rammes av oljefondets nye tobakkpolitikk.

Frp foretrekker tobakk
FrP mener det er galt å trekke oljefondet ut av tobakkselskaper.

- Tobakk et fortsatt en lovlig vare, og jeg har ikke mottatt noen signaler fra regjeringen om å forby tobakk. Faktisk tjener staten store summer på avgifter fra tobakksvarer. Det er tydeligvis ikke noe etisk problem for finansministeren, sier FrPs Jørund H. Rytman i en melding.

- Jeg synes regjeringen er i ferd med å dra de etiske reglene vel langt. Hva er det neste som skjer, skal man slutte investere i produkter som bidrar til kjøpepress? Poenget mitt er at jo mer de etiske reglene skal omfatte jo mindre penger tjener vi. Målet må være å tjene mest mulig penger, sier Rytman.

Reklame

Her kan du levere Vikinglotto

Kommentarer til denne saken