Gå til sidens hovedinnhold

Kaster ut Israel-aksjer

Oljefondet kvitter seg med mor og datter i Israel.

Finansdepartementet melder at tre selskaper nå har blir utelukket av Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som oljefondet.

To av disse selskapene er israelske, og et er malaysisk.

På bakgrunn av tilrådinger fra Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (SPU) har Finansdepartementet besluttet å utelukke de israelske selskapene Africa Israel Investments Ltd. og Danya Cebus Ltd. og det malaysiske selskapet Samling Global Ltd. fra SPUs investeringsportefølje. Nedsalget i disse selskapene er avsluttet.

- Beslutningen om å utelukke disse selskapene fra SPU er basert på Etikkrådets vurdering om at de bidrar til eller selv er ansvarlige for grovt uetisk aktivitet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen i en melding.

Africa Israel Investments er morselskapet i et konsern med interesser innenfor eiendomsutvikling, infrastruktur og energi. Selskapet er majoritetsaksjonær med 73 prosent i Danya Cebus. Dette er et entreprenørselskap involvert i oppføringen av bosettinger på okkupert, palestinsk område.

- Etikkrådet baserer sin tilråding på at det internasjonale samfunn er samlet i sitt syn på at området øst for 1967-linjen er okkupert territorium og av denne årsak omfattes av IV Genève-konvensjon. Flere resolusjoner i FNs sikkerhetsråd og en rådgivende uttalelse fra Folkerettsdomstolen i Haag har konkludert med at oppføringen av israelske bosettinger på okkupert palestinsk territorium er ulovlig etter denne konvensjonen. Jeg har derfor besluttet å følge Etikkrådets tilråding og utelukker Africa Israel Investments og Danya Cebus fra fondets portefølje, sier Johnsen.

Og SV er fornøyd.

- Vi sier nå tydelig fra at det ikke er aktuelt for Norge å investere i og tjene penger på israelske selskaper som bidrar til å bryte folkeretten. Det er et tydelig grep som ikke bare er et signal til de enkeltbedriftene dette angår, men også et budskap med klar adresse til den israelske regjering, sier Inga Marte Thorkildsen, finanspolitisk talsperson for SV på egne sider.

Krevde utkastelse
Beskjeden kommer etter at LO og AUF i mai krevde at oljefondet trekker sine investeringer ut av Israel.

- Dette er et av de kraftigste signalene vi kan gi, og en reaksjon på de svært alvorlige bruddene på internasjonal folkerett og menneskerettigheter, sa LOs nestleder Gerd Kristiansen til NA24.
Les mer: LO vil skvise Israel

- Vi vil at de skal trekke seg ut av både aksjer og obligasjoner investert i Israel. Både på grunn av Israels sine brudd på folkeretten og sin okkupasjonspolitikk. Norge bør ikke investere i et land som okkuperer andre land, og det er en reaksjon på israelske myndigheter sin fremferd ved bordingen, sa AUF-leder Martin Henriksen til NA24.
Les mer: Rød klut fra Ap-prins

De politiske utspillene kom etter at den israelske marinen i slutten av mai bordet en hjelpekonvoi på vei mot Gaza. Skipene frakter 10.000 tonn med bistand til Gaza i et forsøk på å bryte den israelske blokaden. Bordingen endte opp som en katastrofe der flere personer mistet livet og mange ble skadet.

Les mer: Bordet konvoi: - 16 ble drept

Men verken LO, AUF eller andre sine utspill har hatt noe med avgjørelsen å gjøre, ifølge Finansdepartementet.

Innstillingen fra Etikkrådet kom i november i fjor, og det er minst to måneder fra beslutning til offentliggjøring slik at Norges Bank kan selge seg ned. Det er ingen sammenheng mellom konvoien i Gaza og beslutningen om å utelukke selskapene i Israel, opplyser kommunikasjonsdirektør Runar Malkenes til NA24.

SPU hadde aksjer til en verdi av knapt 7,2 millioner kroner i Africa Israel Investments ved inngangen av året.

- Kapper skog ulovlig
Det andre selskapet som kastes ut er malaysiske Samling Global, som er et integrert skogselskap som produserer tømmer, kryssfinér, finér og palmeolje.

Etikkrådets undersøkelser dokumenterer ulovlig hogst gjennom det som synes å være omfattende og gjentatte brudd på konsesjonsvilkår, forskrifter og andre reguleringer i selskapets skogsdrift i Sarawak, Malaysia og i Guyana. Rådet baserer sin tilråding på feltundersøkelser og analyser av satellittbilder og vurderinger av tilgjengelig offentlig informasjon. Etikkrådet har i sin vurdering lagt spesiell vekt på omfanget av ulovlig hogst, hvorvidt dette bærer preg av systematisk framferd og de miljøskader som oppstår når lover og regler ikke følges.

- Etikkrådet har vurdert Samling Global og konkludert med at selskapet gjennom sin skogbruksvirksomhet i regnskogen på Sarawak og i Guyana bidrar til ulovlig hogst og alvorlig miljøskade. Jeg har derfor besluttet å følge rådets anbefaling og utelukke selskapet fra SPUs investeringsunivers, sier finansminister Sigbjørn Johnsen.

SPU hadde aksjer til en verdi av drøyt 8,1 millioner kroner i Samling Global ved inngangen av året.

Kastet på dør
For å overvåke hvilke selskaper Norge ikke bør være involvert i, ble Etikkrådet oppnevnt høsten 2004.

Dette rådet skal vurdere om investeringer i enkelte selskaper er i strid med fondets etiske retningslinjer. Finansdepartementet fatter beslutning om å utelukke selskaper fra fondets investeringsunivers basert på rådets tilrådning.

Etikkrådet sørget i fjor for at et annet israelsk selskap ble kastet på dør.

Selskapet Elbit Systems Ltd. ble vraket med begrunnelse i at en investering i Elbit medfører uakseptabel risiko for å bidra til særlig grove brudd på grunnleggende etiske normer. Selskapet leverer et overvåkingssystem som er et sentralt bidrag til Israels bygging av separasjonsbarrieren som går over okkupert område

Flere land
Ved inngangen av året hadde Statens pensjonsfond utland, bedre kjent som oljefondet, investert 4.878.971.661 kroner fordelt på 52 selskaper i Israel.

Israel er imidlertid ikke det eneste landet, hvor oljefondet har investert, som har blitt kritisert for okkupasjon.

Blant annet hadde fondet ved årets inngang plassert vel 321 millioner kroner fordelt på 8 selskaper i Marokko, som har høstet kritikk for sin okkupasjon av Vest-Sahara.

For ikke å snakke om verdens økonomiske lokomotiv de siste årene, Kina, som har lignende problematikk knyttet til Tibet. Der hadde fondet plassert nesten 24 milliarder kroner på 941 selskaper ved starten av året.

Reklame

Strømsjokk: Så mye billigere har fastpris vært i januar

Kommentarer til denne saken