Kilden har ifølge avisen innsyn i den amerikanske administrasjonens arbeid med tollregimet.

– Forslaget er ikke rettet mot Norge, sier kilden.

Trump kunngjorde for to uker siden at USA vil innføre 25 prosent toll på stål og 10 prosent toll på aluminium som importeres til USA. Trump sa først at ingen land ville få unntak, men ombestemte seg senere og sa at tollen ikke ville gjelde for Canada og Mexico.

Les også: Tyskland: Trump-toll kan utløse handelskrig

En av grunnene til at også Norge kan få unntak, skal være det tette forholdet mellom landene. I tillegg er den norske eksporten av stål og aluminium til USA ubetydelig.

Hydro er omtrent alene som eksportør til USA av disse metallene, og den direkte eksporten av aluminium er verdsatt til om lag 80 millioner kroner årlig, får VG opplyst.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her