Onsdag ble finansminister Siv Jensen hardt presset på de nye skattereglene for frynsegoder fra arbeidsgiver i spørretimen i Stortinget. Ap-leder Jonas Gahr Støre spurte finansministeren rett ut om «kaoset skulle løses eller fortsette», og viste til at både Abid Raja (V) og finanskomiteens leder Henrik Asheim mente at skatteendringene skapte frustrasjon og unødvendig byråkratisering.

Redaktør tordnet mot reglene

Nettavisen Økonomi har i flere artikler belyst hvordan de nye skattereglene har skapt forvirring og frustrasjon blant kinoansatte, bartendere og sykehusansatte. Endringene rammer også en rekke andre bransjer, som transportnæringen og kulturfestivaler.

Onsdag skrev sjefredaktør Gunnar Stavrum at finansminister Siv Jensen er sta og fremstår som smålig og byråkratisk når hun vil skattlegge ansattes bonuspoeng og rabatter i sin spalte Nett på sak.

- I denne saken står byråkratiets prinsipprytteri mot virkeligheten ute i hverdagen i vanlige bedrifter, skriver redaktøren.

Og nå kan han bli hørt:

Flere sentrale kilder bekrefter overfor Nettavisen Økonomi at finansminister Siv Jensen (Frp) og Finansdepartementet vil snu i saken.

Nettavisen Økonomi får bekreftet fra flere sentrale kilder at Finansdepartementet jobber med løsninger for å endre store deler av skattereglene for naturalytelser som gjør at for eksempel ansattes frynsegoder eller flybonuspoeng rammes.

Har ikke konkludert

Finansdepartementet skal ikke ha konkludert nøyaktig hvordan skattereglene skal endres. Et av alternativene skal være å øke innslagspunktet for skatten, noe som vil gjøre at færre blir berørt.

Selv om det er uaktuelt å reversere hele skatten, skal finansministeren ønske å endre store deler av den. Til Nettavisen Økonomi bekrefter Jensen at Finansdepartementet ser på saken med nye øyne.

– Først vil jeg vil påpeke at det ble gjort et grundig forarbeid nettopp for å få oversikt over hvordan dette ville slå ut. Endringene har vært på høring og vi har hatt møter med flere relevante aktører. Vi fikk få innspill i disse rundene, men de siste ukene har det likevel vært mange reaksjoner på dette. Det tar jeg selvfølgelig på alvor. I praksis betyr det at jeg nå ser på om de endringene vi har gjort har konsekvenser som har vært utilsiktet. Hvis det viser seg å være tilfellet, vil jeg se om det er noe jeg kan og bør gjøre med det. Samtidig vil jeg understreke at det har vært behov for å rydde opp i regelverket, og at det derfor er helt uaktuelt å reversere alle endringene, sier finansministeren.

Tipskrise blant bartendere: Asle vurderer å slutte etter 20 år i bransjen