Sent denne sommeren innførte Kina et eksportforbud på en rekke svært sjeldne mineraler.

NA24 - din næringslivsavis

Disse mineralene er helt nødvendige for å produsere velfungerende elektriske motorer, som trengs i vindturbiner, hybridbiler og missiler. Kina står for 99 prosent av produksjonen av de mineralene det gjelder, og forbudet skal ha vært et forsøk på å tvinge land verden rundt til å overlate produksjonen av de elektriske motorene til Kina.

Som i 1973
The New York Times kan i dagens utgave melde at myndigheter og selskap verden over isteden har startet en vill jakt på alternative kilder til mineralene, og sammenligner søkingen med jakten på alternative oljekilder etter at OPEC begynte å skru igjen kranen i 1973. Den gangen var det riktignok ikke snakk om noen full eksportstopp, bare en reduksjon i produksjonen fra kartellmedlemslandenes side.

Selskap som leter etter denne typen sjeldne mineraler i andre deler av verden har blitt syvdoblet siden mars, ettersom forbudet har fått prisen til å skyte i taket. Fra å ha opplevd en total tørke på finansieringssiden for tre måneder siden blir denne typen selskap nå ringt ned av investorer, ifølge bedriftsledere avisen har pratet med.

Klaget inn for WTO
Kineserne er nå blitt klaget inn overfor Verdens handelsorganisasjon, og sier de vil ta forbudet opp til en ny vurdering.