Kjempe sluker Røkkes rigger

Kjell Inge Røkke på broa Spitsbergen

Kjell Inge Røkke på broa Spitsbergen Foto: Aker

Kjell Inge Røkke sitter igjen med ny milliardgevinst.

15.08.11 10:12

Kjell Inge Røkke og Aker selger ut boreselskapet Aker Drilling. Prisen på selskapet ligger milevis over børskurs, med en gevinst på hele 98,5 prosent.

Røkke har allerede solgt ut en fem prosents andel i selskapet, men har akseptert å selge ut resten av sin andel på 36,1 prosent.

Må ha 2/3-deler
Transocean, verdens største offshore boreselskap, betaler 26,50 kroner per Aker Drilling-aksje. Tilbudet forutsetter at Transocean oppnår en samlet eierandel på mer enn 2/3-del av aksjene i Aker Drilling. Aker Capital har gitt sin forhåndsaksept på å selge sin resterende eierpost på om lag 36,1 prosent i Aker Drilling, i tillegg til solgte 5 prosent. Dette tilsvarer totalt 107 873 858 aksjer.

Akers forståelse er at det frivillige tilbudet vil bli fremsatt så snart det er godkjent av Oslo Børs.

Prisen på 26,50 kroner per aksje tilsvarer 3.255 millioner kroner for Akers samlede eierandel i Aker Drilling. Dersom Transocean oppnår tilstrekkelig aksept for sitt frivillige tilbud, vil det gi en regnskapsmessig gevinst i tredje kvartal isolert sett på 1191 millioner kroner i regnskapet for Aker ASA og holding selskaper og en samlet gevinst for året på 921 millioner kroner, heter det i en melding

- Tilbudet fra verdens fremste boreentreprenør er en stor anerkjennelse av Aker Drillings organisasjon, rigger og fremtidsmuligheter. Transocean og Aker Drilling vil sammen gjøre hverandre bedre, skriver konsernsjef Øyvind Eriksen og fortsetter:

- Transaksjonen gjennomføres til konkurransedyktige betingelser. Dette styrker Akers økonomiske handlefrihet ytterligere, og gir mer fleksibilitet i vårt målrettede arbeid for å videreutvikle Akers porteføljer av investeringer. Aker er godt posisjonert for videre verdivekst, skriver Eriksen.

Ville selge
I meldingen heter det at Aker Drilling har lagt bak seg en periode med bygging av verdens to mest avanserte borerigger. Selskapet har i fase to etablert en historikk med sikker og stabil drift. I den siste tiden har Aker vært åpen for å delta i konsolideringen i riggmarkedet.

- Det har vært flere muligheter med interessante aktører, men Transocean var raskt på banen med et akseptabelt kontanttilbud. Dette er bra for Aker Drilling og alle aksjonærer, sier Eriksen.

Kjøpesummen er 26,50 kroner per aksje, og er altså 98,5 prosent høyere enn sluttkursen 13,35 kroner på Aker Drilling fredag 12. august.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.