Investeringsselskapet Akastor har mandag morgen kunngjort at de selger KOP Surface Products til The Weir Group.

Kjell Inge Røkkes sønn Kristian Monsen Røkke er konsernsjef for Akastor, mens Røkkes Aker er største eier.

Prisen Akstor får for KOP er 114 millioner dollar på gjelds- og kontantfri basis. Det tilsvarer rundt 969 millioner kroner.

Transaksjonen er dessuten kjempelønnsom for Røkke-selskapet, og det varsler at den vil gi en gevinst på hele 700 millioner kroner.

KOP har hovedkontor i Singapore og leverer produkter som brønnhoder, ventiler, aktuatorer og såkalte «juletre» til olje- og gass-næringen.

- KOP har gjort en veldig god jobb de senere årene med å forbedre virksomheten og utvide sitt fotavtrykk, samtidig som de har tilpasset seg det vanskelige markedsforholdene, sier Kristian Røkke i en kommentar.

Han omtaler Weir, som altså kjøper KOP, som «en ideell eier» og godt posisjonert til å videreutvikle KOP.

- Vi er fornøyd med verdien skapt for Akastor gjennom denne transaksjonen og vil takke Gordon Gameron (sjef for KOP, journ.anm.) og KOP-organisasjonen for deres bidrag, sier Røkke.


Har du fått med deg denne videoen?