NA24.no

FLYTTING AV EIENDOMMER: Ikea Handel & Eiendom AS fikk 2,1 milliarder i gjeld da det skilte ut eiendommene i Norge for deretter å kjøpe dem tilbake med lån fra morselskapet i utlandet.
FLYTTING AV EIENDOMMER: Ikea Handel & Eiendom AS fikk 2,1 milliarder i gjeld da det skilte ut eiendommene i Norge for deretter å kjøpe dem tilbake med lån fra morselskapet i utlandet. (Google)

Kjempeskattesmell for Ikea

Sist oppdatert:
Lykkes ikke med internhandel. Nå må møbelgiganten ut med 123 millioner.

Ikea har tapt et søksmål mot Skatt Øst og må punge ut etter skattesmell på 123 millioner kroner.

Møbelgiganten får ikke trekke fra 439.210.000 kroner på selvangivelsene i årene 2008 til 2012.

Ikea Handel & Eiendom AS hadde trukket fra pengene som var renter på et konserninternt lån på 2,1 milliarder kroner, som var gitt fra det nederlandske morselskapet.

Lånet hadde oppstått etter at Ikea skilte ut selskapets fem eiendommer i Norge, for deretter å kjøpe dem tilbake for 2,1 milliarder kroner som ble lånt fra morselskapet i Nederland.

Fikk null i skatt
Ikea Handel & Eiendom AS ble etter dette sittende med eiendommen, og et lån på 2,1 milliarder kroner til det nederlandske selskapet. Rentekostnaden på lånet reduserte den skattbare inntekten til norske Ikea Handel & Eiendom AS fra 439,21 millioner til null.

Ikea påberopte seg Norsk internasjonal skatterett, punkt 25.1 som sier:

«I utgangspunktet står det selskapet fritt til å foreta valg av finansieringsform, og ligningsmyndighetene er ikke berettiget til å overprøve denne hensiktsmessighetsvurderingen».

Overså rentekostnadene
Skattemyndighetene overså derimot rentekostnadene med henvisning til skatteloven paragraf 13-1 som lyder slik:

«Det kan foretas fastsettelse ved skjønn hvis skattyters formue eller inntekt er redusert på grunn av direkte eller indirekte interessefellesskap med annen person, selskap eller innretning. (3) Ved skjønnet skal formue eller inntekt fastsettes som om interessefellesskap ikke hadde foreligget».

Ga Skatt Øst medhold
Oslo tingrett ga Skatt Øst medhold. I dommen står det blant annet:

«I en slik situasjon er det vanskelig for retten å se for seg at parter utenfor et interessefellesskap ville finne det forretningsmessig fornuftig og økonomisk forsvarlig å gå inn på en transaksjonsrekke som endte med at man måtte kjøpe tilbake sine egne eiendommer for NOK 2,1 milliarder. Formålet med det lånefinansierte hjemkjøpet av eiendomsmassen synes ensidig skattemessig motivert».

Ikea er også dømt til å betale motpartens saksomkostninger på 439.500 kroner.

- Jeg konstaterer at staten har fått fullt gjennomslag for sitt syn og at rettens begrunnelse er i overensstemmelse med statens argumentasjon i saken, skriver prosessfullmektig for Skatt Øst, advokat Jon Vinje, i en kommentar til Nettavisen.


Mest sett siste uken

Lik NA24 her og få flere ferske økonominyheter!

Våre bloggere