- Etter hvert som vi gjennomfører flere lønnsomme prosjekter og selskapet vokser, har vi besluttet å øke ambisjonene for utbyttebetaling til aksjonærene, sier Aker BP-direktør Karl Johnny Hersvik i en pressemelding torsdag.

Styret foreslår et utbytte i 2019 på 750 millioner dollar - opp fra 450 millioner dollar i 2018. Det betyr at Røkke vil få utbetalt et utbytte på 1,7 milliarder kroner i 2019. Røkke eier 68 prosent av Aker, hans hovedselskap, som igjen eier 40 prosent av Aker BP.

Investorene jubler over nyhetene, og sender Aker BP-aksjen opp 6,5 prosent torsdag.

Det betyr at verdiene til Røkkes Aker BP-aksjer har økt 1,8 milliarder kroner siden børsåpning.

Styret har ambisjoner om å øke utbyttet med ytterligere 100 millioner dollar per år fram til 2023. Da vil Aker BP betale aksjonærene 1,15 milliarder dollar i utbytte om fire år.

- Aker BPs ambisjon er å overføre verdiskapingen i selskapet til aksjonærene. Utbytteambisjonene reflekterer selskapets vekst, verdiskaping og sterke finansielle stilling, sier direktør Hersvik.

Vil tredoble produksjon

I forbindelse med selskapets kapitalmarkedsdag skriver selskapet at Aker BPs positive utvikling i 2018 setter selskapet i stand til å øke vekstambisjonene til en tredobling av oljeproduksjonen innen 2025, redusere produksjonskostnadene fra 12 til 7 dollar per fat og øke utbyttet til aksjonærene betydelig.

Selskapet har et stort leteprogram i 2019 og skal delta i 15 letebrønner, med ressurser på til sammen 500 millioner fat oljeekvivalenter i beste fall.

- Vi investerer i leting for å finne lønnsomme fat rundt våre produksjonshuber, teste nye letemodeller og forhåpentligvis gjøre funn som kan gi nye utbyggingsmuligheter for Aker BP, sier Hersvik.

Selskapets robuste portefølje kommer med en rekke utviklingsmuligheter, og Aker BP ser for seg å tredoble produksjonen innen 2025. Produksjonsstart fra kjempeprosjektet Johan Sverdrup er planlagt til november 2019 og vil i full sving i 2022 bidra med 75.000 oljeekvivalenter hver dag til Aker BP.

- Vi ser store muligheter for verdiskaping ved alle våre plattformer og produksjonsskip. Digitale innovasjoner og våre industrielle allianser vil bidra til at vi når våre vekstambisjoner på en effektiv måte, sier Hersvik.

Skal investere for 1,6 milliarder dollar

Selskapet sikter mot å investere 1,6 milliarder dollar i 2019 (1,2 i 2018) og produsere 155.000-160.000 fat oljeekvivalenter per dag (155.700 i 2018). Leteutgiftene vil komme på 500 millioner dollar i 2019, mot 359 millioner i fjor.