*Nettavisen* Økonomi.

Kjøpefest en stund til

Både forbruksveksten og veksten i boligpriser har vært sterkere enn ventet. Se rapporten.

04.09.06 15:58

Les NA24 på mobil

I Nordea Markets sylferske økonomiske rapport slås det fast at både boligpriser og forbruk har økt raskere enn ventet. Det fører til at renten stiger raskere enn banken har antydet.

NA24 - din næringslivsavis

Styrken på veksten i sysselsettingen har overrasket økonomene i storbanken Nordea. Det stramme arbeidsmarkedet øker husholdningenes inntekter og både forbruksveksten og veksten i boligpriser har vært sterkere enn økonomene trodde det skulle bli.

Nordea tror tendensen vil fortsette. I hvert fall for en periode. Samtidig bidrar kommunenes solide skatteinntekter til høyere etterspørsel etter arbeidskraft.

Rentetempo hevet
For å begrense oppgangen noe har Norges Bank varslet en raskere renteøkning. Nordea ser det som en klar mulighet at Norges Bank vil komme på etterskudd og sette opp tempoet ytterligere.

Økonomene tror likevel ikke på et slikt taktskifte, på grunn av svak utvikling i utlandet, en forventning om sterkere krone og utflating i oljeinvesteringene. Alt dette vil bidra til å kjøle ned økonomien. Inflasjonen vil også holde seg lav.

Fremover vil folk måtte betale mer gjeld. Det kan påvirke kjøpekraften, kanskje særlig hos dem som i størst grad lar forbruket svinge med inntektene. Også strømprisene kan bremse forbruket. Trass i dette tror ikke Nordeas økonomer på noe fall i privat forbruk. Årsaken er at strammere arbeidsmarked vil gi høyere lønnsvekst og når effekten av de høye strømprisene forsvinner blir reallønnsveksten god.

- Får effekt på etterspørsel
Med fortsatt god vekst i etterspørselen, stramt arbeidsmarked og et sentralt lønnsoppgjør som indikerer klart høyere lønnsvekst i 2007 enn i 2006, regner Nordea med at Norges Bank fortsetter å sette rentene opp på annet hvert møte fram til sommeren neste år.

Innenlands vil vi se klare tegn til at renteøkningen får effekt på etterspørselen. Nordeas økonomer venter at Norges Bank stopper etter juniøkningen. I løpet av 2008 når internasjonale konjunkturer bedres og rentene blir satt opp i euroland, kan norske renter bli satt ytterligere noe opp.

Tidlig 2007 blir det imidlertid klart at den Europeiske sentralbankens renteøkninger stanser, at Riksbanken vil gå saktere fram enn Norges Bank og at Fed vil kutte rentene. Når Norges Bank fortsetter å stramme til, vil en økende renteforskjell kunne gi betydelig sterkere krone. At oljeprisen vil holde seg høy bidrar også til den gode norske økonomien.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.