*Nettavisen* Økonomi.

Knallsterkt fra energikjempe

Foto: Roy Storvik (Rogalandsavis)

Lyse leverer fremgang på nesten alle områder.

Lyse-konsernet hadde et resultat første halvår 2011 på 456 millioner kroner. Dette var noe ned fra tilsvarende periode i fjor, da overskuddet var på 472 millioner kroner. Konsernets telekomvirksomhet fortsetter veksten både i omsetning, antall kunder og økonomisk resultat.

- Vi har hatt et halvår med jevn drift på energivirksomheten vår og kan i tillegg glede oss over fortsatt framgang i televirksomheten, skriver konsernsjef Eimund Nygaard i en melding.

Litt ned på energi
Konsernets energivirksomhet fikk et driftsresultat på 884 millioner kroner før urealiserte verdiendringer på finansielle kraftkontrakter, mot 1.110 millioner kroner i fjor. Lyse produserte 2,5 TWh vannkraft første halvår 2011, noe som er en reduksjon på 0,9 TWh sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Driftsresultatet fra gass- og varmeleveranser ble på 73 millioner kroner første halvår, mot 55 millioner året før. En lang og kald vinter har medført fortsatt god etterspørsel etter både naturgass og fjernvarme. Totalt ble det levert 430 GWh gass, biogass og fjernvarme første halvår. Dette er 30 GWh lavere enn rekordåret 2010.

Overskudds- og grunnrenteskatt beløper seg til 536 millioner kroner, mot 552 millioner i samme periode i fjor.

LNG-virksomheten har vært i prøvedrift og levert 27 000 tonn LNG i årets seks første måneder. En ny mottaksterminal ble i juni åpnet på Øra i Fredrikstad og produksjonen vil øke utover året. I første halvår 2011 ga LNG-virksomheten som forventet et negativt driftsresultat på 93 millioner kroner. Markedets etterspørsel etter LNG er økende og salg og prognoser er gode.

Investeringen i Noreco ASA er i perioden nedskrevet med 116 millioner kroner som følge av den svake kursutviklingen dette selskapet har hatt i andre kvartal.

Sterk vekst
Driftsresultatet fra konsernets telekomvirksomhet ble på 22 millioner kroner mot minus 24 millioner kroner året før.

Konsernet får stadig flere bredbåndskunder og driftsinntektene i virksomheten øker. Første halvår var disse på 728 millioner kroner, noe som er 154 millioner kroner høyere enn tilsvarende periode i fjor. Første halvår ga et EBITDA-resultat for televirksomheten på 194 millioner kroner, opp 90 prosent sammenlignet med første halvår 2010. Virksomheten er fremdeles i en investerings- og vekstfase med høye investeringer i infrastruktur.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.