*Nettavisen* Økonomi.

Köhn søker avskjed

Rosemarie Köhn velger å trekke seg som biskop når hun når pensjonsalder i oktober.

13.01.06 14:41

Köhn har vært i ferie, studiepermisjon og deretter sykmeldt siden 1. juli i fjor.

Redusert helse
Årsaken til at hun nå trekker seg som biskop er blant annet sykdom. Köhn har forhøyet blodtrykk og har hatt flere små hjerneslag.

- Disse forholdene har gitt henne redusert helse, opplyser biskopen til pressen fredag.

Ifølge pressemeldingen er Köhn adskillig bedre enn hun har vært i høst, men legene anbefaler fremdeles sykmelding over lengre tid.

Uavhengig av sykdomsspørsmålet opplyser Köhn at hun allerede en tid har planlagt å søke avskjed fra 20.oktober når hun fyller 67 år. Dersom hun hadde ønsket det, kunne Köhn ha blitt sittende utover pensjonsalder.

Köhn vil ikke kommentere avskjeden utover den pressemeldingen hun har bidratt til å få sendt ut.

Krangel om vikar
Sevat Lappegard har vært hennes vikar, etter at Köhn motsatte seg innsettelse av domprost Ole Elias Holck som stedfortreder.

For å imøtekomme Köhns ønske om å ansette en annen vikar enn Holck, valgte Kirkedepartementet å fravike paragraf 26 i Tjenesteordning for biskoper, der het heter at «Domprosten er biskopens faste stedfortreder, og kan etter gjeldende bestemmelse utføre embetshandlinger som tilligger biskopen.»

18. november 2005 ble Köhn innlagt på sykehus med høyt blodtrykk. Hamar bispedømme presiserte i den forbindelse overfor Vårt Land at sykdomstilfellet ikke var relatert til offentliggjøring av konflikten mellom Köhn og Holck.

Det var i utgangspunktet forventet at Köhn ville være tilbake i jobb før jul.

Rosemarie Köhn ble utnevnt til biskop av Hamar i 1993. Köhn er Norges første kvinnelige biskop, og har vært kontroversiell innenfor konservative kirkelige kretser.

Overtar Holck?
Domprost Ole Elias Holck har tidligere gjort krav på å overta Köhns jobb i kraft av sin stilling, mens biskopen er sykmeldt.

- Jeg venter på et svar fra Lappegard angående saken, som jeg deretter vil ta opp med departementet, sier Holck til TV 2 Nettavisen.

- Mitt ønske er at vi har helt normale forhold, også når det blir sykdom og i og for seg permisjoner. Poenget er at vi har gode ordninger og at vi følger disse ordningene. Det er vi tjent med, er Holcks holdning.

Han understreker at han håper Köhn kommer til god helse så snart som mulig.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.