Køkaos i seks nye år

Køene blir lengre og lengre når du skal til fjellet vinterstid. Se når Vegvesenet håper de er borte.

17.03.06 08:29

E6 nordover forbi Gardermoen, der den krymper til to felt, er den verste flaskehalsen for helgeutfarten fra hovedstaden på vinterstid, mener faggruppeleder Aud Fjerdingby i Statens vegvesen. Samtidig tror hun trafikken på denne strekningen kommer til å øke i fremtiden.

- Trafikken på denne veien har blitt tettere den senere tiden, og det er vel ikke usannsynlig at det har en sammenheng med den kraftige utbyggingen av vintersportssteder som Trysil, Hafjell og Kvitfjell, sier hun.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: (Statens Vegvesen)

Prosjekt E6
Vi kontaktet prosjektleder for «E6 Gardermoen – Moelv» Jørn Reinsborg i Statens vegvesen, og får vi vite at muligheten for å få utbedret disse veistrekningene vil ta mange år ennå.

- Vi regner med å komme i gang i løpet av vinteren 2008. Om vi kan klare oppstart allerede vinteren 2007, kommer an på svært mange faktorer. Det er mange politiske prosesser som må avklares, sier Reinsborg til TV 2 Nettavisen

Men det er altså helt klart at prosjektet er i full gang, og det jobbes på alle plan for å komme i gang så fort som mulig. Det vil allikevel være ufornuftig å prøve å gjennomføre utbyggingen på kortere tid.

Kostnadsrammen for prosjektet Gardermoen-Kolomoen er på 4,2 milliarder. Dersom vi tar med den videre strekningen Kolomien-Biri, som blir neste prosjekt med mulig oppstart om fire-fem år, er rammen på 7 milliarder tilsammen.

Fort nok
- Når du ser på kostnadrammene for prosjektet Gardermoen-Kolomoen, ser du at vi omsetter for omlag fire millioner kroner hver dag, sier han, og mener det kan være omtrent nok å holde styr på også for de nærområdene som skal håndtere logistikken rundt.

- Du vet, der vi ruller ut en firefelts motorvei, sitter det grunneiere og beboere tilbake som berøres i større eller mindre grad. Det å være i dialog med disse tar også tid. Vi vil gjerne behandle folk med respekt, understreker prosjektlederen.

Den gamle problemveien
Når det gjelder E16 over Sollihøgda, er det mer sjeldent at trafikken her virkelig korker seg.

- Det kan virke som om trafikken på denne strekningen har avtatt de siste årene, sier Fjerdingby, som understreker at hun ikke har tallene foran seg.

På store utfartsdager kan det være en ide å sjekke veimeldinger for å se om det finne alternative ruter med mindre trafikk.

Den nye problemveien
Statens vegvesen Region øst er i gang med planleggingen av firefelts motorvei på strekningen Gardermoen–Biri.

Dagens trafikkmengde på strekningen er stor i forhold til veiens kapasitet og standard. En utvidelse av veien samt etablering av midtdeler vil være meget viktig i kampen for å redusere antall alvorlige ulykker og for å gi en forutsigbar reisetid.

I tillegg vil en økt standard på E6 stimulere til vekst og utvikling i Innlandet, skriver Statens vegvesen.

Fristed
Reinsborg tror også at denne veistrekningen vil bli mer og mer belastet i fremtiden.

- Vi ser nok denne utbyggingen som litt av Innlandets fremtid. Vi er en liten grønn lunge for byfolk, og fungerer som rekreasjonsområde for hovdsatsregionen, mener Reinsborg.

Slik ser fremdriftsplanen ut:

Hovindmoen – Dal, 11 kilometer, ferdig medio 2010

Dal – Minnesund, 19 kilometer, ferdig medio 2011

Minnesund – Skaberud, 24 kilometer, ferdig medio 2012

Skaberud – Kolomoen, 12 kilometer, ferdig medio 2010

Og skulle oppstart bli ved påsketider i 2007 slik Reinsborg ønsker seg, vil prosjektene være ferdig et år tidligere.

I byggeperioden vil det selvfølgelig bli enda dårligere kjøreforhold enn det er i dag, men Reinsborg tror at når folk blir gladere når de ser at utbedring er i gang. Han understreker samtidig at de vil gjøre så mye som mulig for å ikke hindre trafikken.

- Vi prøver å begrense hastighetreduksjonen til 20 prosent av sterkningen, og vi har planer om å sette oppp en betongmur mellom anleggsområdet og veien, for å la trafikken gå mest mulig uforstyrret, lover prosjektlederen.

Du må betale
Bompengeinnkrevingen vil skje gjennom helautomatiske antennepunkter som plasseres ut på hver delstrekning og som registrerer kjøretøyene.

Innkrevingen for hver etappe vil begynne etter at strekningen er ferdig bygget, det vil si etterskuddsvis, og hvert punkt bør/skal ha en innkreving på maks 15 år.

Les mer om bil og trafikk i Bilmagasinet

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.