*Nettavisen* Økonomi.

Kollapsen som startet panikken

Foto: (Scanpix)

For ett år siden ble verden rammet av frykt.

14.09.09 15:32

For nøyaktig ett år siden trodde mange at verden var på vei mot en økonomisk avgrunn.

Kollapsen i den amerikanske investeringsbanken Lehman Brothers sørget på få dager å gjøre en forventet global oppbremsing om til den verste nedgangstiden siden andre verdenskrig.

Kollapset
Først en rask gjennomgang av historien ett år tilbake i tid: Etter en dramatisk utvikling gjennom helgen ble klart at Lehman Brothers, en av verdens ledende investeringsbanker i 158 år, går over ende i det som er amerikansk histories største konkurs.

Storbanken hadde forsøkt å finne seg en partner for å unngå skifteretten, men mislyktes etter at dens siste halmstrå, amerikanske myndigheter, ikke var villige til å strekke seg så langt som da de reddet finanskonsernet Bear Stearns eller boliglånsinstitusjonene Freddie Mac og Fannie Mae.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Joshua Lott

- Det er ingen tvil om at Lehman-konkursen satte en ny standard for markedsturbulens i nyere tid. Forholdene og krisene utviklet seg likevel over lengre tid før Lehman gjorde at tilliten i markedene bikket helt over. Det gikk jo lenge slag i slag med redning av Bear Stearns, Fannie og Freddie, og dusinvis av banker før man ga opp Lehman, sier seniorforvalter Olav Chen i Storebrand Kapitalforvaltning til NA24.

Klikk på bildet for å forstørre.

Utløste panikk
Selv om de direkte tapene fra Lehman-kollapsen ikke var det som skapte mest problemer - traff panikken som oppsto i kjølvannet midt i nerven av den globale økonomien.

Amerikanske og europeiske storbanker tok gigantiske tap, og flere toppsjefer svevde av gårde i sine fallskjermer. Interbank-markedet, der banker låner penger av hverandre, sluttet å fungere slik det skulle og en rekke finansinstitusjoner fikk problemer med å holde seg flytende. Dette førte til en fullstendig tillitskrise i finansmarkedene, og hos mange bankkunder.

Cash is king
I forkant hadde det allerede kommet faretruende signaler fra banknæringen.

13. september 2007 måtte Northern Rock hente akuttkapital hos den britiske sentralbanken. Da dette ble kjent sank aksjekursen kraftig, og det utbrøt panikk blant bankens kunder. Da bankfilialene åpnet 14. september dannet det seg lange køer av kunder som ville ta ut sparepengene sine.

- Jeg trodde aldri at jeg i min tid skulle se «bank-runs» som vi så utenfor Northern Rock-filialene. Det var noe man leste i lærebøkene i samfunnsøkonomi og trodde tilhørte historiebøkene. Man visste at noe alvorlig var på gang og fikk en vekker allerede da, sier økonomen.

Chen sier at dramatikken etter Lehman-kollapsen var til å føle på ukene etter i markedene, med stor usikkerhet rundt konsekvensene og hvor store de var.

- Markedene skyr usikkerhet, og risikoaversjonen steg markant. Det førte til at risikoaktiva ble solgt og folk hamstret cash. Sjeldent har uttrykket «cash is king» vært så beskrivende som det var i fjor, hvor ingen lenger turte å låne hverandre penger, og de som hadde bare satt på sitt, sier Olav Chen.

- Var raskt på banen
Den fullstendige tillits- og likviditetskrisen satte imidlertid igang voldsommme tiltak fra verdens sentralbanker.

Norges Bank var på banen for første gang den 24. september med en massiv kredittavtale for å bekjempe dollartørken. Norges Bank hadde blitt enig med USAs sentralbank, Federal Reserve, om en kredittavtale på fem milliarder dollar. I en rekke land ble midlertidige kredittarrangementer etablert for å møte tiltakende og vedvarende uro i de kortsiktige dollar-markeder. I Norge har sentralbanksjef Svein Gjedrem satt ned renten med 4,25 prosentpoeng for å møte utfordringene som krisen ute har skapt.

- Sentralbankene har gjort en formidabel jobb for å gjenopprette tilliten i markedene igjen. Ikke bare kuttet de rentene kjapt og reaktivt, men de pumpet også inn massivt med likviditet i systemet, sier Olav Chen.

Finanskrisen er over
Storebrand-økonomen mener at man ett år etter kan si at «finanskrisen» er over, men at etterdønningene er fullt synlige i realøkonomien.

Både verdenshandelen og produksjonen i industrilandene har falt markert siden konkursen i Lehman. Forbruket har falt og investeringene har sunket, og høye risikopåslag på utlån og innstramming i lånevilkårene for bedrifter og husholdninger har rammet aktiviteten i verdensøkonomien.

- Spesielt er sporene fortsatt dype i arbeidsmarkedene rundt om i verden med massiv økning i arbeidsledigheten. Norge er helt klart unntaket og annerledeslandet når det gjelder arbeidsledighet, sier han.

Klikk på bildet for å forstørre.

Frykten har avtatt
Han mener at selv om det fortsatt er dystert der ute, står vi ikke ovenfor det ragnaroket mange fryktet, ett år tilbake.

- Frykten og sannsynligheten for en systemkollaps resulterende i en depresjon a la 30-tallet har også minsket kolossalt, og de færreste tror fortsatt på det nå, sier han og viser til at penge- og kredittmarkedene funker igjen og har normalisert seg til pre-Lehman-tilstander.

- De øvrige makrotallene har også helt klart vist en klar bedring, og i mange tilfeller viser de en V-formet oppsving. Spesielt er vi midt oppe i en kraftig lagerkorreksjonsledet oppgang som vi ser i tallene nå. I fjor høst stoppet produksjonen opp helt, men vi har sett at lagrene er blitt spist opp og ordrene igjen har tatt seg opp. Av de mange ledene indikatorene som skal si noe konjunkturutviklingen fremover, og er også bildet blitt mye bedre. De varsler om et taktomslag når det gjelder den økonomiske veksten globalt, sier Chen.

Lehman Brothers Holdings

Var en ledende amerikansk investeringsbank med hovedkontor i New York.

Selskapet hadde før 15. september i fjor 26.200 ansatte og en samlet aktiva på over 691 milliarder dollar. Konsernet ble grunnlagt i Alabama i 1850 av brødrene Henry, Emanuel og Mayer Lehman, som var immigranter fra Tyskland.

Som en følge av subprime-krisen fikk konsernet alvorlige økonomiske problemer og da gikk det fort unna:

10. september 2008: Rapporterte et tap på 3,9 milliarder dollar (22 milliarder norske kroner).
11. september 2008: Aksjeverdien falt med 40 prosent.
15. september 2008: Aksjeverdien falt med 93 prosent etter at konsernet varsler at det vil begjære oppbud i henhold til kapittel 11 i USAs konkurslov for å omstrukturere selskapet.

Ifølge konkursbegjæringen har banken en samlet gjeld på 613 milliarder dollar fordelt på mer enn 100.000 kreditorer. Eiendelene har en bokført verdi på 639 milliarder dollar. Konkursen skyldes at banken ikke klarte å skaffe seg nye lån, fordi markedet mistet tilliten til den.

Konsernsjef Richard Fuld i Lehman Brothers gikk fra finanshelt til å gi grådigheten et ansikt. Lehman-toppsjefen fikk i 2007 en bonus tilsvarende 126,5 millioner kroner.
Konsernsjef Richard Fuld i Lehman Brothers gikk fra finanshelt til å gi grådigheten et ansikt. Lehman-toppsjefen fikk i 2007 en bonus tilsvarende 126,5 millioner kroner.

Tok enorm risiko
Subprimelån var hovedårsaken til finanskrisen. Dette er lån til såkalte NINJNA-kunder (no income, no jobs, no assets), eller kunder med dårlig betalingsevne. Lånene baserte seg på troen på at boligprisene i USA skulle fortsette opp i uoverskuelig fremtid sammen med sedvanen om at gjelden følger låneobjektet og ikke låntaker i USA. Dette betyr at låntaker blir kvitt all restgjeld dersom de leverer inn nøkkelen til banken.

Risikoen ble ansett for liten ettersom man lånte ut i hele USA og anså sannsynligheten for at boligmarkedet skulle kollapse i hele nasjonen for liten. Samtidig spredte man risikoen på lånene ved å legge dem inn i obligasjonspakker som ble solgt til innenlandske og utenlandske investorer. Inntekten lå i at man lånte inn penger til banken til lav rente, mens man lånte ut til sine lite kredittverdige kunder til høy rente. Så kollapset eiendomsmarkedet i hele nasjonen.

Kollapsen i boligmarkedet og den samlede størrelsen på råtne boliglån førte til en total kollaps i tilliten innen finans- og banksektoren. Det kom til uttrykk ved at prisen på å låne penger, det vil si renten, mellom bankene ble skyhøy etter at krisens omfang begynte å bli kjent og bankene begynte å mistro hverandres evne til å betale tilbake lånene.

Bankene hadde heller ikke tillit til at andre kunne betale tilbake lån. Derfor sluttet de å låne ut penger til hverandre.

Kilde: Wikipedia, Financial Times, The Guardian, CNCB.

SEPTEMBER 2008:

3.
To aksjemeglere som jobbet i Credit Suisse er siktet for svindel med subprimerelaterte verdipapirer.
Studielån var råtne boliglån

5.
Finansdepartementet i USA er nesten klar med en redningspakke for de kriserammede boliglånsselskapene Fannie Mae og Freddie Mac.
Nær redning for Fannie og Freddie

7.
Finansdepartementet i USA er klar med en redningspakke for de kriserammede boliglånsselskapene Fannie Mae og Freddie Mac. Amerikanske skattebetalere går inn med inntil 100 milliarder dollar i hvert selskap.

Men det er ikke gratis penger. Toppledelsen sparkes, staten tar kontrollen over styret, selskapene får ikke betale utbytte, de får ikke drive lobbyvirksomhet mot lovgivere, fra 2010 skal virksomheten reduseres med 10 prosent i året, statens investering er høyere prioritert enn ordinære aksjer, og det meste av oppsiden blir overført fra dagens aksjonærer til staten.
Bush redder boliglånsgiganter

Klikk på bildet for å forstørre.

8.
NA24-kommentar:For store til å dø

Investorlegenden Warren Buffett støtter myndighetenes finansielle nødhjelpsoperasjon.
- Riktig å redde bankene

Gladnyhetene fra USA sender børsene i Europa oppover.
Jubelscener på børsene

9.
Oljefondet kan ha tapt milliarder på investeringer i Fannie og Freddie.
Kan ha tapt 88 mrd.

USAs neste president må avgjøre hva som skal skje med Fannie Mae og Freddie Mac.
Krangler om boligkjempenes skjebne

Toppsjefene i Fannie Mae og Freddie Mac stikker av med gullkantede fallskjermer etter kollapsen.
Krisesjefer får fett betalt

10.
Lehman Brothers, USAs fjerde største investeringsbank fikk i tredje kvartal et nettoresultat på minus 3,9 milliarder eller minus 5,92 dollar per aksje. Det tilsvarer nærmere 22,3 milliarder kroner.

På en telefonkonferanse etter at rapporten ble lagt frem sa konsernet at de er i fremskredne samtaler med en rekke potensielle partnere om å selge en majoritetsandel i investeringsbankenheten. Aksjekursen halvvert på børsen.
Stjernesmell for bankkjempe

Oljefondet tapte flere hundre millioner kroner på Lehman-kollapsen.
Norges Bank i finanskollaps

Kristin Halvorsen roser George W. Bush for at han reddet boliglånsbankene Fannie Mae og Freddie Mac.
Kristin skryter av Bush

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Mathiesen, Tor Erik H.

11.
Lehman får juling på børsen etter at de rapporterte om tap i tredje kvartal på 3,9 milliarder dollar i går, og for å unngå konkurs vil banken blant annet selge unna en rekke eiendommer, kutte utbyttet og selge deler av banken for å gjenvinne tilliten i markedet
Lehman kollapser

NA24-kommentar: Lærdom fra Lehman

12.
Sentralbanksjef Svein Gjedrem varsler at Norges Bank vil ha en gjennomgang av sikringsfondsordningen i Bank-Norge. Et av forslagene innebærer et kraftig kutt i garantibeløpet til bankkundene. Gjedrem vil kutte i sikkerhetsnettet

13.
Kapitalfond som Bain Capital og Clayton Dublier skal ha kommet med bud på Lehman Brothers.
Vil kjøpe krisebank

14.
Både amerikanske myndigheter og gutta på Wall Street jobber i helgen febrilsk for å finne en potent kjøper av Lehman Brothers. Samtidig trygler den tyske finansministeren amerikanske myndigheter om å ordne opp før Asia-børsene åpner natt til mandag.
- Please, redd oss!

15.
Den fallerte investeringsbanken Lehman Brothers har i helgen søkt om konkursbeskyttelse for sine kreditorer, såkalt Chapter 11. Aksjekursen har stupt med nesten 100 millioner dollar i snitt hver eneste dag siden 2. februar i fjor.
Har stupt en halv milliard hver dag


Bank of America iler til og redder den 94-årige investeringsbanken Merrill Lynch for for 50 milliarder dollar. Avtalen, som ble spikret sammen på 48 timer i helgen, forandrer det amerikanske banklandskapet. Bank of America blir nå involvert i hver eneste krok av finanssystemet, fra kredittkort og billån til aksjemegling og formuesforvaltning.
Bank of America kjøper Merrill

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Scanpix

Wall Street-legenden Wilbur Ross kommer med dramatiske anslag for den hardt rammede finanssektoren. Han tror at det er mulighet for at ikke mindre enn 1.000 banker kan gå overende de nærmeste månedene.
- 1000 banker kan gå i bakken

Lehman Brothers går over ende i amerikansk histories største konkurs. Gigantgjelden til selskapet er på ufattelig 613 milliarder dollar. Den overgår både WorldCom Inc i 2002 og fallitten til Drexel Burnham Lambert's i 1990.
Historiens største konkurs

Lehman Brothers markedsverdi er mandag kveld på uvirkelig lave 154 millioner dollar. I februar 2007 var gigantbanken verdt nesten 60 milliarder dollar. I dag er verdien av selskapets hovedkvarter i New York verdt om lag seks ganger mer.
Kontoret verdt mer enn banken

Oljefondet kan se langt etter investeringen i krisebanken Lehman Brothers.
Her ryker dine sparepenger

Storebrand hevder de kun har en begrenset eksponering i Lehman Brothers. Som følge av kunngjøring fra Lehman Brothers Holdings kom Storebrand mandag med en melding for å berolige investorene
Storebrand med Lehman-tap

En særdeles viktig melding satte igang blodbadet på finansmarkedene.
Beskjeden som startet ragnarok

Klikk på bildet for å forstørre.

Aksjemarkedet svarer med å gi børsene bank. Sist USA-børsene fikk like mye juling var Osama bin Laden synderen.
Verste siden 11. september

Forstædernes Bank i Danmark er nå så hardt rammet av den internasjonale låne- og kredittkrisen at de gir opp kampen om å overleve som selvstendig bank. Forstædernes Bank er i en situasjon der banken fram til slutten av 2010 må refinansiere lån for rundt 5-6 milliarder danske kroner på de internasjonale lånemarkedene, og ytterligere 5-6 milliarder fram mot 2013.
Nok en bank klapper sammen

16.
To dager etter at de trakk seg fra samtalene om å overta hele investeringsbanken Lehman Brothers sier britiske Barclays at de er interessert i å kjøpe deler av virksomheten til den tidligere Wall Street-kjempen.
Barclays snuser fortsatt på Lehman

Acta Kapitalforvaltning har solgt Lehman-obligasjoner for en milliard kroner til privatkunder.
Acta-kunder satset en milliard på Lehman

Siden børsfesten 22. mai har hele 775 milliarder forsvunnet fra Oslo Børs. Det tilsvarer ni milliarder kroner hver eneste dag, inkludert helgedager.
775 milliarder har forduftet

Analysesjef er ikke i tvil: - Situasjonen er farlig og ute av kontroll.
- Dette er et børskrakk

USAs største forsikringsselskap, AIG, kan komme til å trenge 40 milliarder dollar, om lag 230 milliarder norske kroner for å redde seg ut av boliglånskrisen i landet.
Mulig løsning for forsikringsgigant

American International Group har fått kuttet sin kredittrating. Dermed blir pengeinnsamlingen gjort enda vanskeligere. På den annen side har rykter om en statlig redningsaksjon gjenoppstått.
Høydramatisk i AIG

Republikanernes presidentkandidat, John McCain, går ut i media og taler imot en statlig redningsaksjon mot AIG. Krigsveteranen er klar i sin tale, forsikringsgiganten American International Group bør ikke se til myndighetene for hjelp. Han ser ingen annen løsning enn å nekte bruk av statskassen.
- Ikke hjelp AIG

Klikk på bildet for å forstørre.

Goldman Sachs, som sammen med Morgan Stanley utgjør halvparten av de gjenværende store amerikanske investeringsbankene, la frem sitt resultat for tredje kvartal. Nettoresultatet kom inn på 1,81 dollar per aksje. I samme periode året før havnet resultat på 6,13 dollar per aksje. Omsetningen falt 36 prosent til 6,04 milliarder dollar, og havnet under forventingene på 6,23 milliarder dollar.
Goldman i pluss

Sentralbanksjef Ben Bernanke holder styringsrenten uendret på 2,00 prosent. Dette er stikk i strid med hva investorene trodde.
Bernanke holder stand

17.
Den amerikanske sentralbanken Federal Reserve vil låne inntil 85 milliarder dollar til det kriserammede forsikringskonsernet American International Group (AIG). Den amerikanske staten overtar 79,9 prosent av AIG og får rett til å stanse utbetaling av utbytte til aksjonærene.
For stor til å dø

NA24-kommentar:Ikke nok livbøyer til alle

Klikk på bildet for å forstørre.

Den pågående kredittkrisen har allerede krevd mange ofre og nå går ryktene løpsk om hvem som er den neste til å ryke. Panikken er et faktum. Dagens gullrush og finansskrell har sjelden sett sine likemenn.
Ville utslag i finansmarkedene

Ny finanskjempe kan være på trappene i Storbritannia. Lloyds TSB skal være i fremskredne fusjonssamtaler med HBOS om å etablere et nytt stort bankkkonsern.
Storbanker i fusjonssamtaler

Boliglånsgiveren HBOS, Halifax Bank of Scotland, bekrefter at de er i samtaler med Lloyds-gruppen. En kjempe med 130.000 kunder kan bli skapt.
- Bekrefter samtaler

Russiske myndigheter har stengt Moskvabørsen etter flere dager med voldsomme nedganger.
Stanset børsen - fryktet kollaps

USA forbyr shortsalg. Det er såkalt «abusive short selling» de amerikanske kredittmyndighetene, SEC, vil ha en slutt på.Det betyr at megleren eller kjøperen fysisk må låne aksjen for å gjennomføre short-salget. Tidligere var det tillatt å selge short uten å låne aksjen, på denne måten hevder SEC at investorer kan manipulere prisene ved å legge inn uendelig mange salgsordre.

Det er fra og med 18. september regelen vil bli gjeldende der aksjen må være tilbakelevert på slutten av dagens handel, hvis ikke vil investoren få dagbøter.
Bøtelegger short-salg

18.
Det holdes krisemøter i Kinas forsikringsbransje etter AIG-problemene i USA.
Forsikringsbransjen i Kina skjelver

Spekulasjoner vil ha det til at Morgan Stanley og Washington Mutual kan få nye eiere i løpet av kort tid.
Ryktestorm rundt enda en storbank

Lloyds TSB Group Plc har kommet til enighet med HBOS, eier av Halifax og Bank of Scotland, om at den overtar konsernet for 22,2 milliarder dollar. HBOS, mistet halvparten av sin markedsverdi denne uken, og myndighetene fryktet at historien fra Northern Rock skulle gjenta seg. Derfor var statsminister Gordon Brown meget interessert I å få på plass avtalen.
Danner bankkjempe for 130 milliarder

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: André Clark Utvik

Buffett-selskapet Mid-American Energy kjøper Constellation Energy. Mangemilliardæren kjøper selskapet til en 60 prosents rabatt fra hva det var handlet til for få dager siden.
Buffett driver bunnfiske

President George W. Bush får kritikk for å være fraværende i den økonomiske krisen.
Fillerister Bush i finanskrisen

Nå går engelske kredittmyndigheter (FSA) enda strengere til verks og bannlyser all short-handel av finansaksjer. Det er frem til og med 16. januar 2009 denne regelen foreløpig vil gjelde, men vil også bli betraktet på nytt etter 30 dager.
Bannlyser short-salg

Så langt har over 19.000 milliarder dollar forduftet fra verdens aksjemarkeder siden 31. oktober i fjor. Men myndighetene, der elendigheten har oppstått, kommer sannsynligvis ikke til å foreta seg noe som helst med tanke på nye lover og reguleringer.
- Vi har ikke peiling

Buffett-selskapet Mid-American Energy kjøper Constellation Energy. Mangemilliardæren kjøper selskapet til en 60 prosents rabatt fra hva det var handlet til for få dager siden
Buffett driver bunnfiske

19.
USAs finansminister Henry Paulson og sentralbanksjef Ben Bernanke foreslår å flytte alle råtne boliglån fra amerikanske finansinstitusjoner inn i et nytt statlig fond.
- Vendepunkt i finanskrisen

Storbanken HSBC var nær å gi 35 milliarder kroner for en bank fra Sør-Korea, men krevde en rabatt på grunn av den globale finanskollapsen. Kravet ble avvist, og nå spekuleres det i om banken vil by på kriserammede Morgan Stanley.
Krevde kriserabatt

To ganger i dag har de russiske myndighetene stengt handelen på børsene RTS og Micix. Frykten for at det russiske banksystemet skal kollapse som følge av krisen i finansdepartementet har gjort at myndighetene stanset handelen på børsene i to dager. RTS-børsen rakk å stige over 20 prosent før handelen ble suspendert.
Russisk børspanikk

Den globale finanskollapsen har halvert verdien på USAs nest største investeringsbank på kort tid. Det verserer nå rykter på Wall Street om Morgan Stanleys fremtid.
Rykteflom rundt Morgan Stanley

Budbringeren skytes når shortselgere får skylden for finanskrisen.
NA24-kommentar: Skyter på shortselgerne

22.
Oljefondet gamblet og tapte over milliarden på Lehman-kollapsen. Svenskene nøyde seg med 24 millioner.
Sverige styrte klar av Lehman

Siem Industrier eid av den norske London-bosatte investoren Kristian Siem, melder mandag formiddag at selskapet nå får juridiske råd om hvordan selskapet skal forholde seg til 4,68 millioner aksjer som er utlånt til Lehman Brothers.
Siem får Lehman-råd

Danske EBH Bank følger etter Roskilde Bank og Forstædernes Bank og går over ende. Nå klargjør Natiobalbanken til salg eller fusjon, og direktøren har fått sparken med øyeblikkelig virkning.
Enda en bank-kollaps

Klikk på bildet for å forstørre.

Investeringsbanken Morgan Stanley og bankkonsernet Wachovia startet i forrige uke samtaler om en eventuell fusjon for å redde de to skadeskutte selskapene. Men etter at Morgan Stanley i helgen fikk lov til å omdanne seg til et bankkonsern i USA, så skal samtalene ha blitt satt på vent på ubestemt tid.
Wachovia-fusjon på is

Japanske Mitsubisihi UFJ Financial Group vil ta en stor eierandel i Morgan Stanley. Det japanske bankkonsernet vil investere i en eierandel på 10 til 20 prosent i den skadeskutte investeringsbanken.
Japansk bank satser på Morgan Stanley

Natt til mandag tok en æra slutt på Wall Street. Ingen store meglerhus står igjen.
Wall Street møtte veggen

Forbudet mot shortsalg gjelder ikke bare finansaksjer lenger. Flere land har også innført forbud mot shortsalg, for eksempel Australia, Taiwan og Nederland.
Utvider forbud mot shortsalg

23.
Siem Industries kan tape en kvart milliard på Lehman-konkursen.
Kan tape 250 mill

Aktiv Kapital har avtalt å kjøpe en østerriksk portefølje med forbrukslån, med rundt 15 500 kontoer og en opprinnelig verdi på over 2,1 milliarder kroner.
Tjener på finanskrisen

24.
Svein Gjedrem har inngått en massiv kredittavtale for å kjempe mot dollartørken. Finanskrisen har medført dollartørke over hele verden, men nå får Gjedrem hjelp med å bedre dollarlikviditeten. Norges Bank har blitt enige med USAs statsbank, Federal Reserve, om en kredittavtale på fem milliarder dollar.

Federal Reserve, Reserve Bank of Australia, Danmarks Nationalbank, Norges Bank og Sveriges Riksbank offentliggjør etableringen av midlertidige kredittarrangementer for å møte tiltakende og vedvarende uro i de kortsiktige dollar-markeder.
Norge får låne 28 mrd. av Bush

Salget av brukte boliger falt med 2,2 prosent til en årlig salgstakt på 4,91 millioner i august. I august falt antallet brukte boliger til salgs med 7 prosent til 4,26 millioner, og det er nok til å dekke 10,9 måneder med etterspørsel. I juli var tallet rekordhøyt.
Rekordfall i boligprisene

Det føderale politiet FBI er nå i gang med innledende etterforskning om svindel i kjølvannet av kollapsen til de fire finansgigantene Freddie Mac, Fannie Mae, Lehman Brothers og AIG.
FBI inn i finanskrisen

25.
Den gigantiske sparebanken Washington Mutual, med en forvaltningskapital på 300 milliarder dollar og 43.000 ansatte, går konkurs. Dette er tidenes største bankkonkurs i USA.
Ny bank kollapset

Klikk på bildet for å forstørre.

Boligsalgsstatistikken fra det amerikanske handelsdepartementet viser en nedgang på 11,5 prosent til 460.000 i årlig salgstakt for nye boliger i august. Det er det laveste nivået siden januar 1991 da 401.000 nye boliger ble solgt i en årlig salgstakt.
Boligsalget stuper i USA

26.
Den gigantiske sparebanken Washington Mutual, med en forvaltningskapital på 300 milliarder dollar og 43.000 ansatte, går konkurs. Dette er tidenes største bankkonkurs i USA. Amerikanske myndigheter tok umiddelbart kontroll over banken og solgte mesteparten av virksomheten til JP Morgan Chase. Aksjonærene taper alt, og det blir etter alt å dømme store tap også for obligasjonseiere.
Ny bank kollapset

Oljefondet kan ende opp med å tape milliarder på den største bankkonkursen i USA gjennom tidene.
Norge tapte på gigantkonkursen

Danske Banks krav med sikkerhet som er meldt inn i den amerikanske skifteretten etter kollapsen i Lehman Brothers i forrige uke, står anført som 800 millioner dollar, nærmere 4,5 milliarder kroner.
Skylder Danske Bank 4,4 mrd

Frenetisk møtevirksomhet i Washington for å sikre at den store krisepakken for å ta over råtne lån i USA blir banket igjennom i Kongressen. Men ennå er politikerne ikke enige om et kompromiss. Planen, som har et omfang på svimlende 700 milliarder dollar, har vært alt annet enn ukontroversiell og Bush-administrasjonen har ikke klart å få gjennom sitt forslag. Både demokrater og republikanere har stilt meget store spørsmålstegn til planen.
Ikke enige om krisepakken

NA24-kommentar: Krisepakke i krise

Finanskrisen i USA har herjet med Oljefondet, eller Statens Pensjonsfond - utland. Norges gigantiske oljeinntekter er investert i over 7000 selskaper verden over. Men det har vist seg at fondets investeringer i finanssektoren i USA har vært katastrofale.
Skrekkens liste

27.
Så mye av dine pensjonspenger som har gått tapt på grunn av finanskrisen i USA.
Skrekkens liste

28.
Den åttende største britiske banken Bradford & Bingley går over ende. B&B har 50 milliarder pund i utlån til kunder. Av dette er 41 milliarder i huslån til private kunder. Det er disse lånene som ikke skal selges. Spanske Santander kjøper restene.
Britisk storbank veltet

Krisen har snudd opp ned på verdensbildet for investeringsbankene.
Slik overlever de finanskrisen

29.
Myndighetene må tre til for å redde den europeiske giganten Fortis. Det er myndighetene i Belgia, Luxembourg og Nederland som nå blar opp 92,5 milliarder kroner.

Klikk på bildet for å forstørre.

Redningsaksjonen går ut på at Belgia kjøper 49 prosent av den belgiske bankvirksomheten for 4,7 milliarder euro, mens Nederland betaler 4 millioner euro for en tilsvarende andel i den nederlandske virksomheten. Luxembourg betaler 2,5 milliarder euro gjennom et konvertibelt lån som kan gjøres om til en eierandel på 49 prosent. Reddet av milliardhjelp

Verken i rentemarkedet eller i aksjemarkedet tror man helt og holdent på at redningspakken i USA vil virke.
Tør ikke tro på redningspakken

- India og Sørøst-Asia vil vokse med et lavere tempo enn tidligere estimert, skriver Morgan Stanley.
Tror på redusert vekst

Investorene flykter fra råvaremarkedet. Oljeprisen stuper 10 prosent.
Panikken sprer seg

To danske banker overtas nå av Vestjysk Bank etter store tap på misligholdte lån. Det er de to mindre bankene Ringkjøbing Bank og Bonusbank som nå vil bli overtatt av bankkonsernet Vestjysk Bank.
Store tap presser frem dansk bankfusjon

Nesten ti milliarder pensjonskroner investert i kriserammede europeiske banker
Mer banktrøbbel for Oljefondet

Klikk på bildet for å forstørre.

Myndighetene på Island betaler 600 millioner euro for 75 prosent av aksjene i Glitnir Bank. Summen de islandske myndighetene betaler priser banken til 800 millioner euro.
Staten redder Glitnir

Kun tre dager i Oslo Børs' historie har vært verre. Marerittet fortsetter for investorene.
Verste dag på 17 år

Etter det som har blitt rapportert å være en budkrig bekrefter Citigroup nå at selskapet kjøper bankvirksomheten til Wachovia. Citigroup overtar opptil 42 milliarder dollar i tap og 312 milliarder dollar i lån. FDIC garanterer for tap som er større enn dette.
Citigroup kjøper Wachovia

Sentralbanker verden over pøser nå 330 milliarder nye dollar inn i markedene i håp om å bremse den finansielle krisen. Dette kommer i tillegg til det tidligere annonserte tiltaket på 290 milliarder dollar. Norges Bank og Federal Reserve er blitt enige om å utvide den eksisterende kredittavtalen fra 5 milliarder dollar til 15 milliarder dollar.
Pøser ut nye milliarder

Salget av Wachovia til Citigroup vil sørge for at bankmakten konsentreres ytterligere. Det er nå tre konserner som fremstår som finansgiganter. Bank of America, JPMorgan Chase og Citigroup kontrollerer mer enn 30 prosent av innskuddene i finansindustrien.

Klikk på bildet for å forstørre.

Representantenes hus sier nei til den foreslåtte krisepakken for amerikanske banker. 228 representanter stemte mot, 205 for. Det er i det republikanske partiet det er et flertall av nei-stemmer, til tross for dystre advarsler fra både president George W. Bush, finansminister Henry Paulson og sentralbanksjef Ben Bernanke.
Nei til krisepakken

30.
Standard & Poor's kredittratingbyrå offentliggjorde mandag kveld at det nedjusterer ratingen på Glitnir Bank til BBB/A-3 fra BBB+/A-2. Samtidig varsler S&P at det kommer til å nedjustere ratingen på bankens hybridkapital til BB. S&P sier at de forblir negative til bankens videre utsikter, og at problemene kan spre seg videre til flere banker.
Nedjusterer islandske banker

Kredittbyrået Fitch følger opp med å nedjustere «hele» Island. Problemene på Island ser ikke ut til å slutte med det første. Etter gårsdagens operasjon, der staten måtte gripe inn og overta 75 prosent av aksjene i Glitnir for at banken skulle overleve, har de største bankene på sagaøyen nå blitt nedjustert av både aksjemarkedet og kredittbyråer. Kaupthing og Landsbanki melder at Fitch har nedjustert ratingen til de fire bankene Glitnir, Kaupthing, Landsbanki og Straumur. I tillegg har kredittbyrået nedjustert ratingen til Island.
Senker «hele» Island

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Crestock.com

Russlands føderale finans- og børsmyndigheter stopper igjen aksjehandelen ved landets to største børser, RTS og Micex, etter kraftige børsfall.

Investorer har gjenfunnet noe av troen på at krisepakken vil bli vedtatt. Særlig fikk finansaksjene et kjempeløft på børsene i USA.
Største børshopp på seks år

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.