NA24.no

Kommunene får Terra-penger

Sist oppdatert:
Nå fordeles restene etter skandaleselskapet Terra Securities.

GRATIS OPPSETT: Les NA24 på mobil

Bostyret konkluderer i den midlertidige beretningen til Oslo byfogdembete at kommunene har separatistrett.

NA24 - din næringslivsavis

Dermed skal 434,8 millioner kroner, som kommunene har fått fra å selge skandaleproduktene, tilbakeføres uten å fordeles i boet.

Les også: Jubler over Terra-penger

Kommunene Bremanger, Hattfjelldal, Haugesund, Hemnes, Kvinesdal, Narvik, Rana og Vik hadde i utgangspunktet fremmet krav på til sammen 1,45 milliarder kroner i boet. Det totale kravet fra alle kreditorer er på 1,7 milliarder kroner.

Dermed ser det ut til at kommunene går på et milliardtap i forbindelse med investeringene i de svært risikofylte Terra-pakkene.

Får pengene på konto i juni
Ingen av de øvrige anmeldte krav er foreløpig godkjent, og boet antar at summen av kravene vil bli redusert når fordringene etter hvert blir prøvet én for én.

Bostyret har begrunnet sitt vedtak som gjelder kommunene med at Terra Securities ASA har opptrådt som mellommann i henhold verdipapirlovens regler. Viggo Hagstrøm og Rune Sæbø, professorer ved de juridiske fakulteter ved universitetene i Oslo og i Bergen, støtter denne konklusjonen.

Midlene vil imidlertid ikke bli utbetalt før vedtaket er godkjent i skiftesamling. Denne vil bli avholdt 3. juni.

Glade kommuner
- Vi veldig godt fornøyd med at vi har fått den separatistretten. Dette har vi hevet hele tiden, men veldig gledelig at det nå er avklart, sier Odd Omland, ordfører i Kvinesdal (Ap) til NA24 Kristiansand.

- Det har vært stilt spørsmål om salget av obligasjonene skulle gå rett i boet, og det har vi vært spent på. Men dette er kommunenes egne penger, og nå går pengene direkte til kommunene, sier Omland.

Kvinesdal har ennå ikke solgt sine obligasjoner, men dagens avgjørelse gjør at de pengene som kommer fra salget av Terra-investeringen vil gå til Kvinesdal.

Kommunen har investert penger både i Norge og USA.

- Den norske investeringen på 11 millioner kroner kan det bli et lite tap på. Men vi har investert 32,1 millioner kroner i USA, og der har ikke boligmarkedet vært så bra i det siste, akkurat, kommenterer ordføreren.

I tillegg til å få penger igjen for salget av obligasjonene, vil kommunene også rette krav mot Terra-boet, der det ligger 317,5 millioner kroner.

Får ikke beholde alt
Pengene kommunene får, kommer fra tvangsrealisasjon og salg av kommunenes obligasjonsinvesteringer, samt tilbakeføring av de kostbare tilleggssikkerhetene kommunene måtte innbetale da verdien på skandalepakkene begynte å rase høsten 2007.

For de finansielle produktene «BMA» og «Warrants» har bostyret imidlertid konkludert med at det ikke foreligger separatistrett. BMA er bankspareprodukter med aksje- eller valutaavkastning, gjort i henhold til avtaler med sparebanker i Terra-gruppen. «Warrants» er opsjoner utstedt av Terra Securities ASA hvor avkastningen er knyttet opp mot kursutviklingen på aksjer eller valutaer.

Ved salg av disse produktene har Terra Securities ASA etter bostyrets vurdering ikke opptrådt som mellommann, men som selger for egen regning

De ansatte får lønn
Det er realisert verdier i selskapet for 752 millioner kroner. Kommunenes midler trekkes altså ubeskåret ut av boet, mens de gjenstående midlene, 317,5 millioner, danner grunnlaget for boets videre behandling og fordeling mellom andre kreditorer.

Boet slår fast at tidligere ansatte og deltakere i Terra Securities ASA har har krav på lønn. De drøyt 70 ansatte har meldt krav på lønn og bonus i boet for 63 millioner. Håpet om å få bonusen, synes minimalt: Bostyrer har foreløpig vurdert kravene slik at bonuser for til sammen 53,8 millioner ikke er dekningsberettigede, fordi kravene er betinget av et årsoverskudd for selskapet i 2007.

For de 13 deltakerne i det «indre selskapet», ser situasjonen aller mørkest ut: Partnerne er krevd for 9,4 millioner i utbetalt arbeidsgodtgjørelse for 2007, pluss ytterligere 6,5 millioner, som deltagerne bestrider.

Krav på lønn og bonus er for øvrig oversendt til NAV Lønnsgaranti for videre behandling.

Kroken på døren
Styret i Terra Securities begjærte oppbud på 28. november i fjor, og skrev den gang «... selskapet må påregne et meget omfattende erstatningskrav fra de fire kommunene og andre norske kommuner, potensielt 800-1000 millioner eller mer".

I en tapsoppstilling avsatte selskapet riktignok kun 500 millioner til dette formålet. De ventede kommunekravene, samt Kredittilsynets tilbakekallelse av selskapets tillatelser til å yte investeringstjenester, var begrunnelsen for oppbudsbegjæringen

Til nå har Terra-skandalen kostet de åtte kommunene, som investerte 1,360 milliarder i obligasjonspakker gjennom Terra, 797 millioner kroner. Men fortsatt finnes det skandaleprodukter som ikke er solgt. Kommunene Vik og Bremanger har til sammen 203 millioner kroner i risikofylte obligasjonspakker utstedt av Banque AIG. Disse er knyttet opp gearede amerikanske kommunefond.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Våre bloggere