Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) bekrefter overfor VG at regjeringen vil legge fram et forslag om at byer som er plaget med luftforurensing kan innføre lavutslippssoner.

– Vi har satt høringsfrist til 22. august, slik at kommunene kan vurdere muligheten for å innføre ordningen allerede fra kommende vinter, sier Helgesen.

I praksis betyr det at det innføres soner med restriksjoner for bruk av dieselbiler. Kommunene har anledning til dette allerede i dag, på spesielt forurensende dager.

– Det vi nå gir anledning til, er at kommunene kan innføre gebyr på biler som forurenser og som skal kjøre inn i lavutslippssoner, sier statsråden.

Tyngre kjøretøyer som oppfyller Euro 6-reglene og ladbare hybridbiler med elektrisk rekkevidde på minimum 40 kilometer vil slippe unna.

Helgesen sier at kommunene selv avgjør hva det skal koste og hvilke områder som skal inngå i en lavutslippssone. Gebyret vil trolig bli innkrevd ved kjøp av oblater, selv om Vegdirektoratet har anbefalt at man bruker bompengeavgifter.

– Det er en vurdering vi deler, men det er et system som ligger lenger fram i tid. Derfor velger vi nå å gi kommunene anledning til å velge lavutslippssoner, sier Vidar Helgesen. (©NTB)