Kontanter? Nei, det vil de ikke ha

Ruter vil helst avskaffe kontanthåndtering på bussen. Samferdselsdepartementet sier nei. Nå er det en "mellomløsning".

Ruter vil helst avskaffe kontanthåndtering på bussen. Samferdselsdepartementet sier nei. Nå er det en "mellomløsning". Foto: (Ruter)

- Det er det ikke nødvendigvis lovpålagt at forbrukeren skal kunne betale med slike midler, sier Ruter.

10.09.14 20:10

På en bussholdeplass utenfor Oslo står en mann klar for å ta bussen inn til sentrum. Bussen stopper, mannen går frem til bussjåføren, ønsker å betale for seg - men blir avvist i døra.

Årsak: Bussjåføren ønsker ikke å ta imot andre sedler enn 50, 100 og 200, og den reisende har bare en 500-lapp.

Mannen må gå av igjen, og bussen kjører.

Får ikke lov til å betale

Eksempelet over er ikke fiktivt og Nettavisen vet at dette er noe som skjer fra tid til annen.

Har du opplevd å bli nektet å betale med kontanter? Tips oss!

Ved sjåførene henger det et klistremerke som på norsk sier at man vennligst skal unngå bruk av sedler større enn 200 kroner, mens det på engelsk står klart at en kun tar imot de tre minste valørene.


Det er for tiden en kime til ny trend der norske bedrifter prøver å unngå kontantbetaling. Nettavisen har tidligere skrevet om en restaurant på Holmenkollen som nekter å ta imot kontant betaling overhode.

Les også: Denne restauranten nekter å ta imot kontantene dine

Rikshospitalet i Oslo er et annet sted der kundene nektes å betale kontant.

Årsaken til motstanden er primært todelt: Kontantbetaling anses som en merutgift fordi håndtering av kontanter tar tid, og for bussjåfører er det et sikkerhetsaspekt i at ingen kontanter fjerner incentiver til ran.

Ruter har tidligere forsøkt og blitt avvist - senest fra Samferdselsdepartementet i januar i år - i sitt forsøk på å avskaffe kontantbetaling på bussen.

Lovpålagt

Problemet for bedriftene er at Norge har to helt klare lover: En kjøper har alltid rett til å betale med kontanter.

Finansavtaleloven §38 3. ledd slår fast følgende:

«En forbruker har alltid rett til å foreta oppgjør med tvungne betalingsmidler hos betalingsmottakeren.»

Sentralbankloven §14 slår på sin side fast at kontanter er det eneste tvungne betalingsmiddelet i landet.

«Bankens sedler og mynter er tvungent betalingsmiddel i Norge.»

Ingen av lovene inneholder unntak utover ødelagte sedler og mynter, samt betaling med mer enn 25 mynter av hver valør. (Les: Du kan ikke fylle en pose med kronestykker og forvente at mottaker skal ta imot dette.)

Mener de kan avvise penger likevel

Ruter på sin side mener de likevel er på trygg grunn når de ikke ønsker å ta imot kontanter av en viss type.

- Det er det ikke nødvendigvis lovpålagt at forbrukeren skal kunne betale med slike midler i alle salgskanaler som er tilgjengelige, noe som for eksempel vil være umulig for tilbyderen ved for eksempel internettkjøp. Det må være tilstrekkelig at forbrukeren har anledning til å betale med slike midler i en salgskanal som er utbredt og tilgjengelig for forbrukeren. Dette forutsetter at betalingen ikke da blir dyrere, får Nettavisen opplyst fra Ruters kommunikasjonsavdeling.

Selskapet viser til en Tolkningsuttalelse fra Justisdepartementet fra 2003, om lovligheten av gebyrfri etterskuddsbetaling i automatiske bomstasjoner. Departementet kom frem til at dette ikke var ulovlig. Et av argumentene er at det ikke medfører «andre vesentlige ulemper» for betaleren med den gebyrfrie etterskuddsvise betalingen.

Denne begrunnelsen er den samme som Rikshospitalet benytter når de nekter kontant betaling, men tilbyr giro i posten uten ekstra gebyr.

Absolutt er ikke absolutt

Ruter på sin side tilbyr ikke gebyrfri etterskuddsbetaling, men kan sette igjen kunder med «feil» sedler.

Forbrukerrådet er ikke begeistret for løsningen.

- Det er viktig at det er enkelt å gjøre opp for seg på bussen. Det gjør det lettere å velge å reise kollektivt, sier Ann Hege Skogly i Forbrukerrådet til Nettavisen.

Men de mener Ruter likevel har lov til å sette begrensninger. De viser tilen annen tolkningsuttalelse fra justisdepartementet i fjor. Denne tolker Forbrukerrådet til at lovens «absolutte» ordlyd, likevel kan menes å ha unntak.

«Det oppstår gjerne spørsmål om hvor langt retten til kontant betaling strekker seg når man er utenfor situasjonen med varesalg over disk, for eksempel når en tjeneste ytes en rekke ulike steder og forbrukeren ønsker å betale med kontanter på stedet der tjenesten ytes. Når det gjelder dette spørsmålet, viser vi til at oppgjørsstedet «hos betalingsmottakeren» er forstått ganske snevert som forretningsstedet til betalingsmottakeren der fordringen knytter seg til mottakerens forretningsvirksomhet.»

Er bussen «hos betalingsmottakeren»?

Da er spørsmålet om bussen er forretningsstedet. Den nærmeste konkrete behandlingen av dette er det Samferdselsdepartemenetet som har gjort.

De mener at avvikling og innskrenking av kontantbetaling på buss vil være ulovlig.

Statssekretær Bård Hoksrud i Samferdselsdepartementet. Foto: (Mediehuset Nettavisen)

- I denne sammenhengen er det både det poenget med at kontanter skal være gyldig betalingsmiddel der man kan betale, men også det at vi mener at innskrenking på kontantbetaling vil kunne føre til mindre kollektivbruk - selv om dette da i stor grad handler om de som tar bussen av og til, sier statssekretær Bård Hoksrud til Nettavisen.

Overfor Nettavisen fastholder likevel Ruter at de mener opererer innenfor loven. De fremhever blant annet at ombordsalget nå står for en relativt liten del av billettsalget - rundt ti prosent utenfor Oslo, og to prosent innenfor Oslo.

De påpeker også at de formelt sett ikke har innført noe forbud mot store sedler.

- Ruter har ikke innført forbud mot bruk av kontanter med høyere valør enn 200 kroner for kjøp av billett om bord de ulike transportmidlene. Vi har informert våre operatører at de må utvise skjønn i slike tilfeller, sier pressevakt Martin Hinsch til Nettavisen.

Vil kutte ut kontantene

- Redusering av kontantbeholdning om bord er et samlet ønske fra alle involverte parter i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Ulike tiltak er innført som kan redusere risikoen for ran, vold og andre uheldige belastninger knyttet til pengehåndtering i kollektivtransporten for sjåførene. Ruter er opptatt av at en reduksjon eller fjerning av kontantbetaling om bord skjer på en måte som sikrer at kundene opplever at de har gode og tilgjengelige alternative kjøpsmuligheter.

- Ruter gjør også oppmerksom på at det finnes mange salgssteder og kommisjonærer i Oslo og Akershus hvor kunden kan bruke alle valører av kontante midler til å kjøpe billett. Ruter mener at praksis dermed er innenfor gjeldene lovverk, sier Hinsch.

Ruter påpeker at de har jobbet aktivt med alternative betalingmidler, blant annet det nye elektroniske billettsystemet og en god mobil betalingsløsning - som fungerer godt forutsatt at løsningen først er installert og registrert rett med kredittkort.

Bankkort/kredittkort blir ikke aksepert ombord.

Har du opplevd å bli nektet å betale med kontanter? Tips oss!

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.