Kosmo refser forsvaret nok en gang

Foto: Fotograf:Holm, Morten (SCANPIX)

Riksrevisjonens gjennomgang av internkontrollen i forsvaret er urovekkende, mener Kosmo, og får støtte fra opposisjonen.

07.06.11 13:06

Riksrevisjonen har avdekket vesentlige svakheter ved den interne kontrollen av blant annet anskaffelser, materiellforvaltning og fakturakontroller i forsvaret.

- Undersøkelsen gir uttrykk for en kultur i forsvaret som kan gi grunnlag for misligheter. Dette er et overordnet ledelsesansvar som forvarsledelsen umiddelbart må gripe fatt i og gjøre noe med, skriver Hans Olav Syversen, påtroppende parlamentarisk leder for KrFs stortingsgruppe, i en melding.

66 av 98 anskaffelser som er gjennomgått mangler for eksempel dokumentasjon på beslutning om anskaffelsene. Kravet i regelverket om anskaffelsesprotokoller ble ikke fulgt for 39 av 66 anskaffelser over 100.000 kroner. 60 av 98 av de gjennomgåtte anskaffelser er foretatt som direktekjøp uten konkurranse og det er tilfredsstillende dokumentasjon bare for 9 av disse. I mange tilfeller er det rammeavtaler som ikke brukes, og i stedet betales det leverandøren krever.

- Det hjelper lite å ha gode systemer for internkontroll slik Forvaret har gjennom sitt regnskapssystem, hvis systemene ikke følges. Jeg forventer nå at ledelsen i forsvaret og departementet umiddelbart griper fatt i de alvorlige forhold som Riksrevisjonen har påpekt, mener Syversen.

- Går utenom systemet
Riksrevisjonens spørreundersøkelse viser at det er svakheter rundt ledelsesinvolvering og oppfølging av disse. Videre vises det at det er kompetanseutfordringer og tillitsproblemer ved en rekke av forsvarets avdelinger.

- Jeg hadde faktisk ventet meg en mer positiv rapport denne gangen, sa riksrevisor Jørgen Kosmo, og påpekte at det har vært svært mye problemer med Forsvarets oppfølging av statens regelverk.

Kosmo mener videre at det bør diskuteres en innføring av en egen internrevisjon i forsvaret, slik at reglene for økonomistyring blir fulgt videre.

- Dette er urovekkende, sa Kosmo på pressekonferansen. Riksrevisoren viste til at problemene i forsvaret har vært oppe til behandling og revisjon flere ganger, men at rutinene for innkjøp fortsatt ikke følges opp.

10 mrd. utenfor rammeavtalene
Ifølge Riksrevisjonens rapport er det faktisk to tredjedeler av anskaffelsene i Forsvaret går utenfor rammeavtalene og anskaffelsesreglene Forsvarsdepartementet har bestemt. I sum betyr dette 10 milliarder kroner i innkjøp som går utenfor Forsvarets regelverk.

- I Forsvarets regnskapssystem SAP er det definert en hovedprosess som skal følges i forbindelse med anskaffelser, men denne ble i 2010 fulgt i kun 28 prosent av anskaffelsene. Når hovedprosessen ikke følges, mangler dokumentasjon på beslutningen om at anskaffelsen skal gjennomføres, og det oppstår også økt risiko for at personell uten rett myndighet foretar anskaffelser, heter det i rapporten fra Riksrevisjonen.

Forsvaret har anskaffelsesutgifter på 16 milliarder kroner i året. Ti av disse milliardene brukes uten at de følger rutinene som skal sikre god internkontroll, sier sier Frps Øyvind Vaksdal, som mener Forsvaret er ute av kontroll.

Frp-politikeren mener forsvarsminister Grete Faremo snarest mulig må ta fatt i utfordringene Riksrevisjonens rapport peker på.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag