Kostnader tynger Røkke-krill

Inntektene lar vente på seg i Aker Biomarine.

Kjell Inge Røkkes bioteknologiselskap Aker BioMarine preges fortsatt av høye kostnader.

NA24 - din næringslivsavis

I fjerde kvartal har selskapet spisset virksomheten ytterligere og gjennomført en reorganisering av selskapets struktur. Totalt ble det gjennom salg av virksomheter frigjort i overkant av 1,2 milliarder kroner.

- Salgene markerer at Aker BioMarine fremover satser videre med et sterkt fokus på bærekraftig høsting av krill og fremstilling av helsefremmende produkter, sier Kjell Inge Røkke, fungerende leder i Aker BioMarine. Røkke overlater snart stafettpinnen til nyutnevnt konsernsjef Hallvard Muri.

Selskapets driftsinntekter i fjerde kvartal endte på 18 millioner kroner, mot 21 millioner kroner i samme periode året før. Driftskostnader utgjorde 71 millioner kroner, mot 76 millioner kroner året før. Driftsresultatet endte på minus 39 millioner kroner, mot minus 71 millioner kroner i fjerde kvartal 2007.

- Regnskapet i fjerde kvartal hvert år påvirkes av at det normalt ikke høstes krill i oktober, november og desember, skriver Aker Biomarine.

Selskapets driftsinntekter i 2008 var 85 millioner kroner, og EBITDA var minus 152 millioner kroner. Tilsvarende tall i 2007 var 75 millioner kroner i driftsinntekter, og minus 96 millioner i EBITDA.

Aker Biomarine skriver at regnskapet i 2008 som ventet er preget av at selskapet er inne i en vekstfase hvor inntektene fortsatt er lave, mens det er høye kostnader knyttet til produktutvikling, testing og oppskalering av produksjonsmetoder, markedsinvesteringer og forskning for å dokumentere positive helseeffekter på konkrete områder. Det er i morselskapet foretatt betydelige nedskrivninger uten at dette har noen kontantstrømeffekt.

Ved utgangen av 2008 hadde Aker BioMarine en egenkapitalandel på 26 prosent. Kontanter og kontantekvivalenter var på 220 millioner kroner.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.