Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for utenriksregnskapet til Norge viser at driftsbalansen i fjorårets siste kvartal utgjorde 46,8 milliarder, mot 91,78 milliarder i tredje kvartal.

Ser vi på fjoråret under ett, utgjorde driftsbalansen overfor utlandet 295 milliarder kroner.

Begrepet omfatter summen av hva Norge eksporterer og importerer av varer og tjenester for, renter, samt hva vi gir av stønader til utlandet.

10 prosent økning

Eksportverdien av varer og tjenester i fjorårets siste er foreløpig beregnet til 352 milliarder kroner. Det er drøyt 4 milliarder mer enn i tredje kvartal, og 35 milliarder mer enn samme kvartal året før.

Norge er en oljeavhengig nasjon, inntektene fra råolje og naturgass utgjorde om lag 44 prosent av samlet eksportverdi. Fra tredje til fjerde kvartal i fjor økte både eksport og importen av varer klart, mens eksport og importen av tjenester begge avtok.

Norske aktører investerte for øvrig for 161 milliarder kroner i utlandet i fjerde kvartal. Det er 55 milliarder mer enn det utlendingene investerte for i Norge i samme periode.

Kjempeforskjell

For hele 2018 investerte norske aktører tilsvarende 332 milliarder kroner i utlandet, mens utlendingene bare investerte for 63 milliarder kroner.

Utenriksregnskapet består av drifts-, kapital- og finansregnskapene. Driftsregnskapet viser eksport og import, lønn og andre overføringer til og fra Norge.

Kapitalregnskapet viser overføringer av kapital og immateriell kapital, som patenter. Finansregnskapet gir kjøp og salg av fordringer og gjeld.