Kraftig fall i gjeldsveksten

Foto: Paul Weaver (Nettavisen)

Bedrifter låner mye mindre penger.

31.07.09 10:22

Fredag kom tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) som viser gjeldsveksten de siste tolv måneder.

NA24 -din næringslivsavis

Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske bruttogjeld, som på økonomispråket har benevnelsen K2, endte på 6,5 prosent frem til utgangen av mai. Det var særlig gjeldsvekst fra ikke finansielle foretak som trakk ned, melder SSB. Ekspertene hadde forventet en årsvekst på 7,2 prosent.

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske bruttogjeld var 1.206 milliarder kroner ved utgangen av juni. Tolvmånedersveksten var 5,4 prosent, en nedgang fra 8,1 prosent fram til utgangen av mai. Vi må tilbake til februar 2005 for å finne lavere årsrater, melder SSB.

Veksten i det glidende tremåneders gjennomsnittet for selskapenes bruttogjeld var på -1,8 prosent i perioden april til juni i forhold til de tre foregående månedene.

- Denne størrelsen har ikke vært lavere siden september 2003. Når denne vekstraten er lavere enn tolvmånedersveksten, er det en indikasjon på at tolvmånedersveksten vil avta ytterligere, skriver SSB.

For husholdningene var den innenlandske bruttogjelden på 1.931 milliarder kroner ved utgangen av juni, noe som er en vekst på 6,4 prosent. Dette er den samme veksten som i mai. Veksten i gjelden til husholdningene har ikke vært lavere siden august 1999.

I tallene kommer det tydelig frem at det har vært avtakende utlån fra banker til publikum. I mai var reduksjonen på minus 3,4 prosent mens den steg til minus 5,4 prosent i juni.

- Kredittsituasjonen for husholdningene ser ut til å være stabilisert, mens stram kredittilgang og lavere aktivitet demper bedriftenes låneopptak. Disse tallene gir dermed ikke none indikasjoner om vekst i økonomien, men kanskje at aktiviteten er i ferd med å stabiliseres, skriver DnB NOR Markets i et notat til sine kunder.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.