*Nettavisen* Økonomi.

Kraftig nedgang i prisveksten

Her er tallene som gir Svein Gjedrem rett etter å ha kuttet renten.

10.02.09 11:02

Ifølge Statistisk sentralbyrå var tolvmånedersveksten i KPI på 2,1 prosent i desember, ned fra 3,2 prosent i november. Endringen i tolvmånedersveksten skyldtes i stor grad utviklingen i energiprisene.

NA24 - din næringslivsavis

KPI falt med 0,2 prosent fra november til desember i år.

Billigere drivstoff
- KPI falt med 0,2 prosent fra november til desember 2008. Det var prisene på drivstoff og smøremidler som bidro mest til nedgangen, med et fall på 6,7 prosent. Elektrisitetsprisene inkludert nettleie falt med 2,9 prosent i desember. Prisene på klær og skotøy gikk ned med 2,1 prosent fra november til desember 2008, hvilket er en kraftigere nedgang sammenlignet med samme periode i foregående år. Nedgangen skyldes særlig økt tilbudsaktivitet på en rekke klesplagg for menn og kvinner, skriver SSB.

Dyrere å fly
Både økte matvarepriser og dyrere flyreiser bidro i motsatt retning. Matprisene steg med 0,9 prosent, mens flyreisene ble hele 8,8 prosent dyrere. Priser på bøker steg med 6,9 prosent.

- Prisstigningstakten er på full vei nedover i kjølvannet av vanskeligere tider, sier Øystein Olsen i SSB til Nyhetskanalen.

Olsen trekker fram lavere priser på drivstoff og nedgangen i strømprisene som forklaring på noe av fallet i veksttakten. Han viser også til at sesongsalget av klær startet tidlig, og før jul. Sammen med fallende råvarepriser gir dette et fall.

Kraftig hopp i matprisene
- KPI steg med 2,1 prosent fra desember i 2007 til desember i 2008. Matvareprisene steg med 5,3 prosent som ga det største bidraget til tolvmånedersveksten. Prisene på transporttjenester steg med 13,2 prosent, og det var fly- og drosjetakster som sto for det meste av oppgangen. Andre viktige faktorer bak prisstigningen de siste tolv månedene var beregnet husleie for selveiere, og elektrisitet inkludert nettleie, skriver SSB.

Gir Gjedrem rett
Økonomene ventet at KPI-veksten ville ligge på 2,3 prosent i desember, mens kjerneprisveksten gjengitt ved KPI-JAE var ventet å ligge på 2,4 prosent.

- Får vi rett i at KPI-JAE kommer ut på 2,6 prosent, vil det være om lag på linje med Norges Banks anslag og vil trolig ikke ha betydning for rentebeslutningen i februar. I markedet vil vi nok ikke se de helt store reaksjonene, selv om det i så fall vil være litt på oppsiden av konsensus, skriver Nordea i sin morgenrapport.

Ifølge SSB var tolvmånedersveksten i KPI-JAE var 2,6 prosent i desember 2008, ned 0,1 prosentpoeng fra november.

Dermed er kjerneinflasjonen like rundt det langsiktige målet til Norges Bank, og tallene viser det var rett av sentralbanksjef Svein Gjedrem å foreta det kraftige rentekuttet på 1,75 prosentpoeng like før jul.

Historisk høy årsvekst
Tallene fra SSB viser at konsumprisindeksen hadde en historisk høy årsvekst i 2008 på hele 3,8 prosent. Vi må helt tilbake til 1990 for å finne en så høy årsvekst.

Det er kraftprisene som har bidratt mest til den rekordhøye oppgangen, med en økning på 26,9 prosent. Økningen i matvareprisene på 4,3 prosent var også en viktig bidragsyter. I tillegg kommer økte priser på vedlikehold og reparasjon av bolig, drivstoff og smøremidler, hotell og restauranttjenester samt tjenester knyttet til kultur og fritid.

Derimot trakk prisfallet på klær i motsatt retning. Klær hadde et prisfall i 2008 på fem prosent. Også prisfallet på lyd og bildeutstyr og teletjenester bidro til å dempe den høye årsveksten.

Klikk på bildet for å forstørre.

Foto: Ssb

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.