Kraftig økning i arbeidsledighet

Foto: Holm, Morten (SCANPIX)

Nesten 30 prosent oppgang på ett år.

03.05.13 13:38

NAV melder fredag at arbeidsledigheten holdt seg stabil i april, men at antallet nye arbeidssøkere økt de siste månedene, viser sesongjusterte tall.

Den mest dramatiske endringen finner man blant helt ledige som har vært arbeidssøkere i mindre enn fire uker.

Her er økningen på 2.600 personer tilsvarende hele 29 prosent, sammenlignet med april i fjor.

- Vi ser at det har blitt stadig flere nye arbeidssøkere de siste månedene. Flertallet av de nye ledige er under 40 år, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad, i meldingen.

Flere ledige
Ved utgangen av april er 69.000 personer registrert som helt ledige hos NAV, noe som utgjør 2,6 prosent av arbeidsstyrken. Dette er 1 900 flere enn i april i fjor, og tilsvarer en økning på 3 prosent.

Fra mars til april har summen av helt arbeidsledige og arbeidssøkere på tiltak gått opp med 1.000. Det er nå 88.300 personer, eller 3 prosent av arbeidsstyrken som er helt arbeidsledige eller deltar på tiltak.

De fleste nye ledige har yrkesbakgrunn fra butikk- og salgsarbeid, ingen yrkesbakgrunn eller bygge- og anleggsarbeid, men sammenlignet med april i fjor er det blant bygge- og anleggsarbeidere at økningen er størst.

Den siste måneden er det innen kontorarbeid og bygge- og anleggsarbeid at antallet ledige har økt mest.

Øker i Oslo
For bygge- og anleggsarbeidere har ledigheten økt siden høsten 2012, og sammenliknet med april i fjor var det registrert 1 000, eller 12 prosent flere ledige med denne yrkesbakgrunn. Selv om ledigheten har økt en del for bygge- og anleggsarbeidere det siste året, ser vi at det har blitt færre ledige elektrikere og rørleggere.

Det ble færre ledige industriarbeidere i april. I forhold til april i fjor er det nå 300 personer eller 4 prosent færre ledige. Spesielt blant sveisere, støpere og platearbeidere har ledigheten falt mye.

Arbeidsledigheten er høyest innen bygg og anlegg med 5,0 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av reiseliv og transport med 4,2 prosent. Ledigheten er lavest innen undervisning med 0,7 prosent og akademiske yrker med 0,9 prosent.

Både den siste måneden og det siste året har ledigheten økt mest i Finnmark. Også i Oslo har ledigheten økt jevnt gjennom det siste året, og ved utgangen av april var det 1.000 flere ledige enn i april i fjor, ifølge NAV

I Oslo er det blant bygge- og anleggsarbeidere og butikk- og salgsarbeidere at ledigheten har økt mest det siste året. I Finnmark kommer en stor del av ledighetsveksten fra fiskeindustrien, og det er særlig for kvinner at ledigheten har økt.

Rogaland har lavest ledighet, med 1,7 prosent av arbeidsstyrken, fulgt av Sogn og Fjordane, Hordaland og Møre og Romsdal, alle med 2,0 prosent. Høyest ledighet har Finnmark med 3,7 prosent, Østfold med 3,4 prosent, og Oslo med 3,3 prosent.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.