Det har vært en kraftig vekst i forbrukslån blant nordmenn. Nå har vi godt over 100 milliarder kroner i forbruksgjeld og stadig flere sliter med å gjøre opp for seg.

Bekymret

Den voldsomme veksten bekymrer mange, blant andre sentralbanksjefen.

- Hvis man baserer sin personlig økonomi i større utstrekning på forbrukslån, så vil jeg være sterkere i advarslene mot det, sier Øystein Olsen til P4.

Høye renter

Forbrukslån har svært høye renter. Ifølge sentralbanksjefen betaler man det som før ble betegnet for ågerrenter, som betyr ulovlig eller urimelig høye renter på lån.

- I en litt presset situasjon så kan det være veldig uheldig å bli sittende fast med en forbruksgjeld av en viss størrelse, sier Olsen.

Advarer

Mange får forbruksgjeld ved bruk av kredittkort, men klarer man å betale ned det raskt så er det uproblematisk. Likevel har Olsen en klar oppfordring til folk.

- Hold dere unna den typen lån, med mindre dere er fullstendig tvunget til å benytte dere av mulighetene, sier han.

Dobling av mislighold

Dagens Næringsliv har gått gjennom regnskapene til et utvalg banker. I fjor økte utlånene med 40 prosent, men samtidig økte posten for misligholdte lån kraftigere – fra to til fire milliarder kroner.

Flere av sakene havner hos namsmannen - og der merker man økt trykk.

- I 2008, da det var finanskrise, hadde vi 23.000 saker inn til oss i Oslo. I fjor hadde vi 51.000 saker. Det er den delen av utleggsforretningene som har med ubetalte regninger og forbrukskreditt å gjøre som har hatt en kraftig vekst, sier namsfogd Alexander Dey i Oslo til avisen.

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på iPhone her

Pushvarsel! Få nyhetene kjapt og gratis på Android-telefon her