SSB la onsdag morgen frem tallene for detaljhandelen i desember i fjor. Og de viser et fall i omsetningen fra november til desember på hele 1,8 prosent.

Den langsiktige trenden i detaljomsetningen er en årsvekst på 3,4 prosent. Men ifølge SSB er trenden nå en nedadgående utvikling, og det var et overraskende stort fall i detaljhandelen i desember. Årsveksten i fjor var på lave 0,8 prosent.

SSB skriver at nedgangen i det sesongjusterte volumet i årets siste måned i stor grad var drevet av netthandel, men butikker med salg av møbler bidro også til nedgangen.

To tredjedeler

Og det er netthandelen som bidrar til den samlede veksten. Årsveksten i netthandel var på 14 prosent og står for rundt to tredjedeler av den totale årsveksten i detaljomsetningsindeksen.

DNB Markets skrev i en oppdatering før tallene kom at detaljomsetningstallene har vist en skuffende tendens gjennom andre halvår i fjor, i etterkant av strømprissjokket. Storbanken trodde på et fall i omsetningen på 0,2 prosent fra november. Fremover venter DNB at forbruksveksten skal seg opp i takt med en bedring i husholdningenes kjøpekraft.

Startet julehandelen

Black Friday var i fjor 23. november og regnes nå som starten av julehandelen. Handelen i desember 2018 endte i desember så vidt over den tilsvarende handelen i 2017. Totalt fikk julehandelen, med start i uke 47, en vekst på 3 prosent i forhold til i 2017.

Fra oktober til november i fjor vokste detaljomsetningen med 0,9 prosent, ifølge sesongjusterte tall. DNB Markets anslo nylig i sin seneste oversikt over norsk økonomi, at det private forbruket i Norge vil vokse med ca. 2 prosent i år.

I november hadde de fleste bransjene en oppgang i det sesongjusterte omsetningsvolumet, der den desiderte største bidragsyteren var netthandelen. Men også butikker som selger elektronikkvarer bidro også betydelig til veksten i fjorårets nest siste måned.

Vridning

Noe av økningen i disse næringene kan tilskrives en vridning av julehandelen fra desember til november og store kampanjer som «Black Friday».

Detaljomsetningsindeksen til SSB beskriver verdi- og volumutvikling i detaljhandelen, hvis vi holder salg av motorvogner utenfor. Detaljhandel defineres som virksomheter som driver salg av varer til private husholdninger.