Ifølge Dagens Næringsliv ble Aas' advokater og Nasdaq Clearing fredag kveld enige om at Aas og kreditorene sammen skal legge fram en plan for hvordan hans eiendommer, aksjer og andre verdier skal selges ut. Målet er å dekke så mye som mulig av tapene på til sammen over en milliard kroner som de andre markedsaktørene har måttet bære.

LES OGSÅ: Nasdaq i gang med å fryse Einar Aas' verdier

Torsdag for en uke siden opplyste Aas i en pressemelding at han trolig er personlig konkurs etter at han hadde satset på at forskjellen mellom norske og tyske kraftpriser skulle bli mindre. Isteden ble forskjellen mye større.

Dermed kunne Aas ikke lenger stille sikkerhet for sine posisjoner, og kraftbørsen Nasdaq Clearing endte med å tvangsselge porteføljen hans. Nasdaq har siden forsøkt å få dekket så mye som mulig av det Aas skylder.

LES OGSÅ: Krafttrader kan ha krav på å få tilbakebetalt skatt

I ettertid har advokatfirmaet Wikborg Rein tatt kontroll over Aas mange eiendommer, og han har selv fryst verdiene i alle eiendommene, skrev Dagens Næringsliv onsdag.

Dersom Aas går konkurs, kan han ha krav på å få tilbakebetalt tidligere innebetalt skatt. Da vil han kunne benytte seg av skatteregelen om tilbakeføring av underskudd, noe som betyr at han kan få tilbakebetalt skatt tilbake til skatteåret 2016, sa skatterettsadvokat Bettina Banoun i advokatfirmaet Wiersholm til E24 torsdag. Aas betalte inn 226 millioner kroner i skatt dette året, og en tilbakebetaling av skatt vil kunne gå hardt utover Grimstad kommune.