– Hvis Einar Aas vil benytte skatteregelen om tilbakeføring av underskudd, så må virksomheten opphøre. Ved opphør av næring i år, kan skatt tilbake til skatteåret 2016 kreves tilbake, sier skatterettsadvokat Bettina Banoun i advokatfirmaet Wiersholm til E24.

Dette vil utvilsomt få konsekvenser for Grimstad kommune. Krafttraderen betalte inn 227 millioner kroner i skatt i 2016.

Selv om seksjonssjef Astrid Tveter i skatteetaten ikke vil uttale seg om denne saken spesielt, sier hun på generelt grunnlag at virksomheter som er avviklet med underskudd i opphørsåret, kan få tilbakebetalt skatt. Det vil ramme både kommunen, fylkeskommunen, staten og folketrygden.

Spørsmål til Siv Jensen

Senterpartiets stortingsrepresentant Jenny Klinge har sammen med partikollega Sigbjørn Gjelsvik stilt et skriftlig spørsmål til finansminister Siv Jensen (Frp) om hvilke følger skattelovens paragraf 14–7 har. De viser til at paragrafen synes å være klar på at både Aas og andre som går konkurs, kan tilbakeføre underskuddet i konkursåret til tidligere skatteår og på den måten være berettiget til tilbakebetaling av innbetalt skatt til boet.

Sigbjørn Gjelsvik lurer blant annet på om det er staten eller Grimstad kommune selv som i dette tilfellet må ta regningen. I så fall vil tjenestetilbudet til innbyggere i Grimstad kommune bli dårligere, sier han.

Verdiene er fryst

Einar Aas startet med krafttrading i egen regi i 2001 og har flere ganger figurert på inntektstoppen i Norge. For en uke siden opplyste han at han trolig er personlig konkurs etter at han hadde satset på at forskjellen mellom norske og tyske kraftpriser skulle bli mindre. Isteden ble forskjellen mye større.

Dermed kunne Aas ikke lenger stille sikkerhet for sine posisjoner, og kraftbørsen Nasdaq Clearing endte med å tvangsselge porteføljen hans. Nasdaq forsøker nå å få dekket så mye som mulig av det Aas skylder.

I ettertid har advokatfirmaet Wikbord Rein tatt kontroll over Aas mange eiendommer og han har selv fryst verdiene i alle eiendommene, skrev Dagens Næringsliv onsdag.

(©NTB)