NA24.no

Kredittilsynet anmelder Hydro

Sist oppdatert:
Kvartalstall-lekkasje sendes til Økokrim.

Kredittilsynet har anmeldt Hydro til Økokrim for mulig brudd på verdipapirhandelloven i forbindelse med håndtering av fortrolig informasjon ved utarbeidelsen av kvartalsrapporten for fjerde kvartal 2006.

NA24 - din næringslivsavis

Flere kunne få tilgang
Mandag 19. februar 2007 publiserte Dagens Næringsliv et utkast til Norsk Hydros kvartalsrapport for fjerde kvartal 2006.

- I forbindelse med undersøkelsen omkring lekkasjen, har det fremkommet forhold som tyder på at selskapet ikke har hatt tilfredsstillende rutiner for sikker behandling av innsideinformasjon, melder Kredittilsynet.

- Ikke tilfredsstillende
Kredittilsynet mener at forholdene knyttet til produksjonen av kvartalsrapporten ikke var tilfredsstillende for en sikker behandling av sensitiv informasjon. Den valgte organiseringen og kontortekniske løsningen gjorde at flere personer kunne ha tilgang til utkastet til kvartalsrapporten, blant annet ved at det ikke ble benyttet egne skrivere for rapportproduksjonen.

– Vi beklager at vi ikke har fått svar på hvordan informasjonen kom på avveie, sier Hydros kommunikasjonsdirektør Cecilie Ditlev-Simonsen i en melding fra Hydro.

Hydro har iverksatt en rekke tiltak for å innskjerpe etterlevelse av interne rutiner etter at kvartalstall kom på avveie i februar i år.

– Vi mener selskapet har gode regler for håndtering av fortrolig informasjon men ser at det var behov for å skjerpe inn etterlevelse av disse. Vi har dessuten lagt forholdene til rette for å gjøre det enklere for våre ansatte å følge reglene, sier Ditlev-Simonsen.

Ikke sikkert med etterforskning
Trond Eirik Schea, assisterende Økokrim-sjef, forteller til NA24 at de har mottatt anmeldelsen mot Hydro fra Kredittilsynet. Men det er ikke sikker at de vil etterforske saken.

- Vi skal nå ta stilling til om vi skal etterforske saken eller ikke. Det har vi ikke gjort enda, sier Schea til NA24.

Han vil ikke si noe tidspunkt for når denne avgjørelsen vil bli fattet, men sier at det naturlig vil skje ganske raskt.

Strafferammen for denne type forhold er etter loven bøter eller fengsel inntil ett år.

- Og skulle man tenke seg straff mot foretak så er det bøter som er aktuelt, sier Schea til NA24.

Etter hva NA24 forstår er ingen investor i søkelyset for å ha misbrukt informasjon som kan ha kommet fra Hydro-lekkasjen.

- Anmeldelsen nå gjelder håndteringen av informasjonen i Hydro. Det er ikke spørsmål nå om misbruk av innsideinformasjon utover det, sier Schea til NA24.

I pressemeldingen fra Kredittilsynet skriver de også at saken er avsluttet fra deres side.

Alarmen gikk umiddelbart
Det var i forbindelse med presentasjonen av fjerdekvartalstallene fra i fjor at meget børssensitiv informasjon kom på avveie. Mandag 19. februar publiserte Dagens Næringsliv et utkast til Norsk Hydros kvartalsrapport - dagen før Hydro selv skulle presentere tallene. Da skal denne informasjonen ha sirkulert i finanskretser i flere dager.

Dermed måtte Hydro-ledelsen snu seg rundt og fremskynde presentasjonen ett døgn.

Kommunikasjonsdirektør Tor Arne Olsen ved Oslo Børs sier alarmen gikk med engang og undersøkelser ble satt i verk.

- Normalt er det vi som undersøker slike tilfeller i første omgang, men her kom Kredittilsynet hurtig inn i saken, sier Olsen til NA24.

Olsen sier lekkasjeproblematikk er noe av det de har jobbet mye med de siste 7-8 årene.

Undersøkelser ga ikke svar
Kredittilsynet fikk 4. mai i år oversendt en rapport fra Advokatfirmaet Hjort, som var engasjert av Hydro for å undersøke mulige årsaker til at kvartalstallene kom på avveie. Undersøkelsene ga ikke svar på hva som hadde skjedd, men Hjorts rapport pekte på at omfang av personer i Hydro med tilgang til kvartalstallene, mangelfull etterlevelse av rutiner for håndtering av fortrolig informasjon i forbindelse med utforming av kvartalsrapporten og fysisk utforming av kontorlokaler kan ha medvirket til økt risiko for at informasjon kunne komme på avveie.

Cecilie Ditlev-Simonsen, kommunikasjonsdirektør i Hydro, sier til NA24 at de tar anmeldelsen til etterretning.

De vil nå avvente Økokrim sine vurderinger, og Hydros juridiske avdeling sin vurdering. Hun forteller at de også er ydmyke i forholdene som er pekt på, både i Kredittilsynets rapport og i rapporten til advokatfirmaet Hjort.

- Vi gikk umiddelbart da dette skjedde i februar gjennom hvordan vi praktiserte vårt eget regelverk, sier Ditlev-Simonsen til NA24.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Våre bloggere