NA24.no

Kredittilsynet slakter Glitnir-selskap

Sist oppdatert:
Hudfletter Glitnir-selskap, som svarer med å levere tilbake tillatelsen til å yte investeringstjenester.

Kredittilsynet har i dag tilbakekalt Glitnir Privatøkonomi AS’ tillatelser til å yte investeringstjenester etter at foretaket selv har valgt å levere tilbake tillatelsene.

NA24 - din næringslivsavis

Dette er som følge av at Kredittilsynet har avdekket omfattende overtredelser av den nye verdipapirhandelloven.

- De har i nokså stor utsstrekning solgt risikofyllte verdipapirprodukter, blant annet warrants, og anbefalt vanlige sparere å ta opp økte lån på sine boliger for å investere og spekulere i slike, sier Kredittilsynsjef Bjørn Skogstad Aamo til NA24.

Mange er lurt
Aamo karakteriserer bruddene på verdipapirhandelloven som grove, men presiserer at det ikke er avdekket kritikkverdige forhold hos Glitnir Bank eller Securities.

Ifølge Aamo skal det være mange kunder som har fått dårlige råd, men på spørsmål om hvor mange penger som er involvert, svarer han følgende:

- Her er prisnippene viktigere enn økonomien.

Bruddene ble avdekket etter en inspeksjon hos Glitnir Privatøkonomi i feburar, og Aamo forteller at Kredittilsynet planlegger å gjennomføre 10-12 kontrollbesøk hos andre foretak denne våren.

Legger opp nye linjer
Bakgrunnen er den nye verdipapirhandelloven som trådte i kraft første november i fjor.

- Jeg håper ikke vi finner flere slike ting, sier han.

Administrerende direktør Olav Groven i Glitnir Privatøkonomi, sier til NA24 at de foreløpig ikke har bestemt om saken vil få konsekvenser for noen av de ansatte.

De vil fortsette å drive videre uten konsesjon, men får ikke bedrive med investeringsrådgivning omfattet av verdipapirloven lenger. Likevel kan de fortsette markedsføring av andres produkter.

- Vi jobber med å få lagt oss på de linjene som Kredittilsynet har lagt opp, sier han til NA24.

- Ikke god forretningsskikk
–Tilbakekallet er et resultat av Kredittilsynets tilsyn med verdipapirforetakenes overholdelse av verdipapirhandellovens krav til god forretningsskikk. Den nye verdipapirhandelloven inneholder en rekke nye, spesifikke krav til verdipapirforetakenes rådgiving overfor enkeltkunder. Kredittilsynet vil fremover prioritere tilsyn med verdipapirforetak som yter investeringsrådgivning til vanlige sparekunder, og følge opp eventuelle lovbrudd, skriver Kredittilsynsdirektør Bjørn Skogstad Aamo i en kommentar til konsesjonssaken.

-Systematiske brudd
Kredittilsynet gjennomførte stedlig tilsyn i Glitnir Privatøkonomi AS 27. februar med oppfølgingsmøte 25. mars. Tilsynet skriver at de avdekket sterkt kritikkverdige forhold ved foretakets investeringsrådgiving.

- Glitnir Privatøkonomi AS har i sin virksomhet ensidig prioritert salg av produkter som gir foretaket høy fortjeneste. Kredittilsynet mener derfor Glitnir Privatøkonomi AS alvorlig og systematisk har brutt verdipapirhandellovens krav til god forretningsskikk. Foretaket har latt hensynet til egen inntjening gå foran hensynet til kundene og har ikke anbefalt de finansielle instrumentene som egnet seg best for kundene, heter det i meldingen.

Kredittilsynet skriver videre at de også avekket at Glitnir Privatøkonomi ikke overholdt sin forpliktelse til å opplyse kundene om inntekter foretaket mottok fra andre enn kunden.

Leverte inn tillatelsen
Glitnir Privatøkonomi, som tidligere het Norsk Privatøkonomi, har samtidig levert tilbake sin tillatelse til å yte investeringstjenester. Selskapets skriver i en egen pressemelding at bakgrunnen er at ledelsen ser at virksomheten slik den har vært organisert frem til nå, ikke fullt ut har etterlevd de nye rammebetingelsene i verdipapirhandelloven som trådte i kraft 1. november 2007.

- Alvorlig
– Kredittilsynet kommer med kritikk blant annet til våre rutiner og påpeker noen overtredelse av krav til god forretningsskikk. Dette er kritikk jeg som ny leder i selskapet har funnet så alvorlig at jeg har anbefalt styret i selskapet å levere tilbake konsesjonen til Kredittilsynet, forklarer administrerende direktør Olav Groven.

BNbank overtok aksjemajoritet i Norsk Privatøkonomi i begynnelsen av oktober 2007. Ifølge Groven har selskapet tatt betydelige grep for å tilfredsstille konsesjonskravene og kvalitetssikre alle ledd av virksomheten. Det var likevel ikke nok.

Vil gå gjennom rutiner
-Vi tar til oss kritikken fra Kredittilsynet, og vi forholder oss til de klare politiske signaler som er gitt knyttet til salg av sammensatte produkter. Vi har videre besluttet å foreta en kritisk gjennomgang av forretningsmodellen og våre oppfølgingsrutiner, skriver Groven.

Selskapet vil i fortsettelsen ikke yte konsesjonspliktige investeringstjenester, men konsentrere seg om tjenester som ikke krever tillatelse etter verdipapirhandelloven.

77 medarbeidere
Glitnir Privatøkonomi er i dag et heleid datterselskap av finanskonsernet Glitnir og består av over 77 medarbeidere fordelt på 8 kontorer i Norge.

Tilbakekallet berører ikke tillatelser til andre selskaper i konsernet.

Mest sett siste uken

Lik Nettavisen her og få flere ferske nyheter og friske meninger!

Våre bloggere