*Nettavisen* Økonomi.

Kreutzer samler troppene

Foto: Sigurdsøn, Bjørn (SCANPIX)

Går sammen som Finans Norge for å styrke finansnæringen med god kompetanse.

Finansnæringens Fellesorganisasjon og Finansnæringens Arbeidsgiverforening skriver i en pressemelding at de nå har inngått en avtale om sammenslutning.

Den nydannede hovedarganisasjonen vil ivareta både det næringspolitiske og arbeidsgivermessige samarbeidet i finansnæringen og i praksis representerer de nå hele finansnæringen.

Fra nå heter de Finans Norge (FNO).

- Kreftene samles i én hovedorganisasjon for å gjøre oss best mulig i stand til å sikre medlemsbedriftene gode arbeidsbetingelser, som gjør dem konkurransedyktige og lønnsomme. Finansnæringen ivaretar helt sentrale samfunnsmessige oppgaver, sier administrerede direktør Idar Kreutzer i Finans Norge i meldingen.

Vil styrke finansnæringen
FNO representerer mer enn 180 finansforetek og finanskonsern.

Finans Norge oppgir at samarbeidet er etabler for å styrke finansnæringen i Norge. Finansnæringen blir stadig mer kompisert og omfattende, og Finans Norge sin kompetanse skal styrke næringen.

- Finansnæringen er en kunnskapsbasert næring hvor kompetanseutvikling av medarbeiderne utgjør en viktig del av en vellykket næringspolitikk. Næringen skal være en attraktiv arbeidsplass for dyktige folk, samtidig som grunnlaget for lønnsomme og solide finansbedrifter må sikres, sier Kreutzer i meldingen.

Sammenfallende kundemasse
På finansområdet ble det lagt til rette for en tilsvarende integrasjon etter at det næringspolitiske samarbeidet i næringen ble samlet i FNO fra 2010, mens samarbeidet i arbeidsgiverspørsmål tidligere er samlet i FA.

- Forholdene ligger vel til rette for sammenslutning fordi FNO og FA langt på vei har sammenfallende medlemsmasse, samtidig som vi allerede er samlokalisert og har nært samarbeid på mange områder. En sammenslutning styrker grunnlaget for å videreutvikle Finans Norge som en fremtidsrettet, åpen og slagkraftig hovedorganisasjon som ivaretar interessene for hele finansnæringen, sier Kreutzer.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.