Krever 13 mill. av Nerdrum

Foto: Peder Torp Mathisen/Bjørn Sigurdssøn (Østlandsposten/Scanpix)

Odd Nerdrums egne selgere har tatt arrest i malerens praktgård i Stavern.

29.02.12 21:28

Odd Nerdrums gård ligger med storslagen utsikt mot havet ved Stavern.

Bolighandel1: Selg uten megler

I høst har den ligget ute for salg med en prisantydning på 22 millioner kroner. En strid med norske skattemyndigheter om malerens utflytting til Frankrike lå bak beslutningen om å selge gården.

Arrest
Nå er eiendommen fjernet fra markedet etter at Nerdrums egen salgskanal, The Nerdrum Institute , har tatt arrest i eiendommen for et beløp på 13 millioner kroner.

The Nerdrum Institute eies av kunsthistoriker Bjørn Li, tidligere direktør for Nasjonalmuseet, Allis Helleland og kunsthandler Kjell Endre Wenstad. Selskapet ble etablert i 2010 for å ta seg av salget av den verdenskjente malerens arbeider.

Foto: (Østlandsposten)

Etter snaue to år ble det klart at Odd Nerdrum ønsket å bryte avtalen, som innebærer en deling av inntektene mellom Odd Nerdrum og hans salgsagenter. Avtalen løper helt til 2019.

I kjennelsen fra Larvik tingrett, datert 23. februar, går det klart frem at retten mener arrestkravet er godt begrunnet:

Begrunnet frykt
«Når det gjelder sikringsgrunn, anses saksøkerne å ha sannsynliggjort en adferd fra Nerdrum som gir grunn til å frykte for at tvangsfullbyrdelse av kravet ellers vil bli forspilt eller vesentlig vanskeliggjort, om arrest ikke tillates (..)

Foto: (Østlandsposten)

Ifølge kjennelsen gikk Nerdrum ut på Facebook og informerte om at han brøt samarbeidet med The Nerdrum Institute. Retten mener Nerdrum har håndtert denne delen av saken dårlig.

Retten viser også til Nerdrums skattesak, og domfellelsen i Oslo tingrett 17. august 2011, der Nerdrum ble funnet skyldig i grovt skattesvik.

-Kreativ
I denne dommens begrunnelse fremgår det at Nerdrum har vist kreativitet i forhold til å gjemme unna verdier for skattemyndighetene i utlandet.

«Ut fra Nerdrums klanderverdige og rettsstridige oppførsel er det grunn til å frykte at tvangsfullbyrdelse av kravet enten vil bli forspilt eller vesentlig vanskeliggjort ved salg av eiendommen i Norge eller ved hjemmelsoverføring til Nerdrums kone (..).

Foto: (Østlandsposten)

Røvik Gård eies med en halvdel hver av Odd Nerdrum og hans kone Turid Spildo. Eiendommen er ifølge retten den eneste av hans eiendeler i Norge med noe særlig verdi. Nerdrum har flyttet flere av sine bilder til sin bolig utenfor Paris, eller til New York, der det skal være en større utstilling i mai.

Les kjennelsen her.

- Klaging på Odd
Saksøkerne mener Nerdrum ikke har kommet med noen skikkelig begrunnelse for hvorfor han vil bryte samarbeidet med The Nerdrum Institute. I oppsigelsesbrevet fra november 2011, står det:

«Museumsutstillingane var begrunnelsen for 50 prosent deling. De har ikkje makta å kome med noko. Det kan godt vere Odd sin feil, men då skulle di ikkje ha valgt han. Nerdrum Institute har ingen meining, anna enn for klaging på Odd. Og det er ikkje nok».

Foto: (Østlandsposten)

The Nerdrum Institute mener å kunne tilbakevise disse påstandene. Senere i oppsigelsesbrevet gir Nerdrum, ifølge kjennelsen, uttrykk for en kontraktsforståelse som er slik at dersom den ene ønsker å trekke seg, har han anledning til det, uansett hva de andre måtte mene: «vil den eine ut, så er det slutt».

Arrestbeløpets størrelse er begrunnet ut fra historiske og forventede inntekter i The Nerdrum Institute. I henhold til avtalen, som løper til 2019, skal inntekter fra salg av malerier deles likt mellom Nerdrum og The Nerdrum Institute.

Millionbutikk
De to første driftsårene har gitt inntekter på rundt fire millioner kroner. Retten legger til grunn at de resterende åtte år vil gi selskapet en inntekt på 16 millioner, minus driftskostnader på rundt 2,4 millioner.

Skulle man lykkes med å selge gården for 22 millioner kroner, vil det være en av de dyreste fritidseiendommene som er omsatt i Norge.

Dersom ikke partene blir enige, kan Røvik Gård ende på tvangssalg.

Selge? Finn billigste megler på MittOppdrag.no

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.