Representanter fra flere hjelpe- og interesseorganisasjoner i Norge krever i en kronikk i Bistandsaktuelt at Statens Pensjonsfond Utland, det såkalte Oljefondet, trekker seg ut av den internasjonale investeringsbanken Crédit Suisse.

Oljefondet hadde i utgangen av 2017 investeringer til en verdi av nesten 19 milliarder kroner i Crédit Suisse. Eierandelen tilsvarer 5,06 prosent.

Crédit Suisse er sentral i en pågående korrupsjonsskandale i Mosambik – et land Norge har bevilget 15 milliarder bistandskroner til de siste fire tiårene.

- Crédit Suisse har over lang tid ved flere tilfeller vist oppførsel som vi tenker strider med de etiske retningslinjene til Etikkrådet. Vi mener det norske folk, som eier Oljefondet, ikke kan stå inne for dette, sier daglig leder i SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk, Isabella Dahl Kormilitzine, til Nettavisen.

Kronikken i Bistandsaktuelt er signert av representanter for organisasjonene SLUG, Redd Barna, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp, Transparency International Norge, Tax Justice Network Norge og Fellesrådet for Afrika.

Hemmelige lån

Sakens kjerne er at Crédit Suisse og den russiske banken VTB tilrettela for flere hemmelige lån på til sammen 2 milliarder dollar til delvis statlige selskaper i Mosambik. Transaksjonene skjedde i tidsperioden 2013 til 2016.

Amerikanske påtalemyndigheter har tatt ut flere tiltaler i korrupsjonssaken, og pågrep for to uker siden tre tidligere ansatte i Crédit Suisse i London og Mosambiks tidligere finansminister i Sør-Afrika. En femte person ble arrestert i New York forrige uke. Den pågrepne er en libaneser som er selger i holdingselskapet Privinvest i Abu Dhabi, som kobles til maritime leveranser til mosambikiske selskaper.

De tiltalte er mistenkt for underslag av midler og korrupsjon. Ifølge tiltalen skal minst 200 millioner dollar fra lånene ha gått til bestikkelser og personlig vinning.

- Vi har fått henvendelser

Etikkrådets sekretariat, som har i oppgave å utrede og granske selskaper Statens Pensjonsfond Utland investerer i, sier de ikke kan uttale seg konkret om investeringsbanken Crédit Suisse.

- Etikkrådet uttaler seg ikke om enkeltselskaper. Generelt kan jeg si at Etikkrådet har mange måter å fange opp enkeltselskaper som bør vurderes. Vi har fått henvendelser om denne saken, sier sekretariatsleder i Etikkrådet, Eli Ane Lund, til Nettavisen.

Anklagene mot Crédit Suisse går blant annet ut på at de ikke har tilstrekkelig med interne mekanismer for å forhindre korrupsjon.

- Bryter det med Etikkrådets retningslinjer å investere i investeringsbanker som ikke har tilstrekkelige kontrollmekanismer til å avverge korrupsjon?

- Retningslinjene sier ingenting spesifikt om investeringsbanker, men grov korrupsjon er ett av kriteriene. Så langt har Etikkrådet under korrupsjonskriteriet gitt anbefalinger om å utelukke eller sette selskaper til observasjon som har hatt direkte ansvar for korrupsjonshandlinger, enten ved at selskapene har betalt bestikkelser som for eksempel ZTE eller at mange av de ansatte har mottatt bestikkelser, som for eksempel Petrobas (Petroleo Brasileiro), sier Lund.

Det var Mosambiks tidligere finansminister, Manuel Chang (63), som inngikk hemmelige låneavtaler med Crédit Suisse og russiske VTB. Lånene skulle blant annet finansiere en mosambikisk tunfiskflåte, samt opprettelsen av en sikkerhetsstyrke langs kyststripen for å passe på flåten.

Betingelsen i låneavtalene var at tilbakebetalingen av lånene skulle tilfalle staten dersom selskapene ikke maktet å betjene lånene. Daværende finansminister Chang signerte garantier som angivelig var godkjent av parlamentet. Det viser seg imidlertid i ettertid at garantiene og lånevilkårene ikke var godkjent av det mosambikiske parlamentet.

- Lånene ble tatt opp i skjul

Skandalen begynte å rulle da de tre selskapene ikke klarte å betjene de enorme lånene i 2016, noe som førte til at bankene krevde at ansvaret for tilbakebetalingen skulle tilfalle den mosambikiske staten.

- Hovedproblemet er at disse lånene ble tatt opp i skjul og var grunnlovsstridig i Mosambik. På bakgrunn av dette mener vi det er uetisk at Crédit Suisse krever tilbakebetaling for penger som ikke er kommet sivilbefolkningen i Mosambik til gode, sier Kormilitzine, som er daglig leder i SLUG - Nettverk for rettferdig gjeldspolitikk.

- Pengene er ikke blitt brukt til det de skulle brukes til. Mosambik har ingen mulighet til å få de inntektene som ble lagt til grunn da lånene ble utbetalt. I restruktureringsavtalen for det ene lånet er det lagt opp til at nye spekulanter vil sitte igjen med en profitt på opp mot 270 prosent, sier Kormilitzine.

I tillegg til den amerikanske tiltalen, etterforsker den mosambikiske riksadvokaten 18 personer som er mistenkt for misbruk av embetet, underslag og hvitvasking.

- En fjerdedel av pengen er borte

En revisjonsrapport utført av det internasjonale revisjonsselskapet Kroll i juni 2017, viser at en fjerdedel av de lånte pengene ikke kan redegjøres for, ifølge Reuters.

- Revisjonsrapporten til Kroll viser hvordan interne retningslinjer i Crédit Suisse ble brutt og ignorert i Mosambik-saken. Kroll-rapporten, tiltalen på grov korrupsjon fra USA og riksadvokatens etterforskning i Mosambik belyser eksempler på oppførsel som vi mener ikke er greit. Når Oljefondet gjør investeringer, er det mange som ser til dem og følger deres eksempler. Etter så mange tilfeller av saker det kan settes spørsmålstegn ved, hvor går Etikkrådets grense for tilrådning om uttrekk? sier Kormilitzine.

- Tror du Oljefondet vil trekke seg ut av Crédit Suisse, Kormilitzine?

- Jeg tror det skal en del til. Nå har det ikke kommet noen dom i saken ennå, og et potensielt uttrekk er muligens litt avhengig av hva som skjer videre med den amerikanske tiltalen og deres undersøkelser. Vi vil jobbe videre med å belyse de bruddene vi mener har skjedd, og vil vise til Etikkrådets egne retningslinjer som kan føre til uttrekk, sier Kormilitzine.

- Var i realiteten stråselskaper

Ifølge den amerikanske tiltalen var de tre statseide selskapene opprettet for å gjennomføre maritime prosjekter, men var i realiteten stråselskaper som skulle berike eks-finansminister Chang, selgeren i holdingselskapet Privinvest og de tre tidligere ansatte i Crédit Suisse, skriver Reuters.

Crédit Suisse understreker at det ikke er tatt ut noen tiltaler mot selve banken.

- Tiltalen hevder at de tidligere ansatte jobbet for å overvinne bankens interne kontroller, handlet ut fra et motiv om personlig vinning og forsøkte å skjule disse aktivitetene for banken, opplyser Crédit Suisse i en uttalelse, ifølge BBC.

Privinvest-selgeren skal ifølge tiltalen ha tilrettelagt for bestikkelser på 50 millioner dollar til offisielle tjenestemenn, skriver Financial Times. De tiltalte er anklaget av en føderal domstol i New York for brudd på anti-korrupsjonsloven i USA.

- Sjokkerende mangel på handling

Den britiske organisasjonen Jubilee Debt Campaign kritiserer britiske myndigheter for at det var amerikanske tiltaler som måtte til, for at de tidligere ansatte i Crédit Suisse ble pågrepet i London.

- Det var London-avdelingene til Crédit Suisse og VTB som ga lånene på to milliarder dollar. Likevel har det vært en sjokkerende mangel på handling fra britiske myndigheter med å stille de to til ansvar, sier politisk rådgiver i Jubilee Debt Campaign, Tim Jones, til Reuters.

Crédit Suisse har tidligere vært koblet til Panama Papers, som omhandlet skatteunndragelser og skatteparadiser.