Gå til sidens hovedinnhold

Krever egen aske-krisepakke

Luftfartbransjen ber staten komme på banen.

Norsk Flygerforbund (NF) krever at myndighetene snarest iverksetter kortsiktige målrettede tiltak for å sikre at luftfartsbransjen får forutsigbarhet i en ekstraordinær situasjon, melder organisasjonen.

NF krever at myndighetene iverksetter umiddelbare finansielle tiltak for å skape forutsigbarhet for selskapene, deres ansatte og samfunnets logistikkbehov. Og de viser til den statlige krisepakken som finansbransjen fikk knyttet til finanskrisen.

NF melder at passasjerer, ansatte, offentlig beredskap og forvaltning er berørt på en måte de aldri tidligere har sett maken til. NFer glade for at myndighetene deler deres syn på betydningen av å prioritere flysikkerheten. NF mener imidlertid også at hensynet til sikkerhet lett kan nedprioriteres etter hvert som dagene går. De har allerede sett eksempler på at ulike aktører stiller spørsmål ved de kloke beslutningene om stenging av luftrommet som er tatt, og de melder at sikkerhet og kommersielle interesser lett kan komme i konflikt.

NF krever at offentlige myndigheter iverksetter konkrete og effektive tiltak for å øke presisjonen i prognoser, modeller og målinger som danner beslutningsgrunnlaget for stengning av luftrom, slik at ikke mer luftrom enn nødvendig blir berørt.

NF krever derfor at myndighetene må beskrive et regelverk som i større grad tar hensyn til faktorer som ligger totalt utenfor selskapenes kontroll. Ingen annen reiselivsbransje må ta tilsvarende selvstendig ansvar for sine kunder som luftfarten.

Om lag 15.000 mennesker arbeider i norsk luftfart.

Reklame

De beste kuppene du gjør på Milrab-salget