Gå til sidens hovedinnhold

KrF kan redde norske arbeidsplasser

Nordmenns netthandel øker kraftig, og utenlandske aktører tar nye markedsandeler. Konkurser innen handel er den største gruppen. Kan KrF redde jobbene?

Ifølge Norges Bank økte den utenlandske netthandelen med 281 prosent fra 2011 til 2017. I samme periode ble grensen for avgiftsfri import økt fra 200 til 350 kroner.

Vi ser nå at konkursene innen handel øker, og de siste tallene til Bisnode viste at hver fjerde konkurs skjedde i handelsnæringen. SSB tall i dag har 208 handelskonkurser i 3.kv i år, 22% flere enn i fjor. Gjennom den siste tiårsperioden har tallet på jobber innen industrien falt 15 prosent som tilsvarer 41.000 færre jobber. Varehandelen har holdt jobbskapingen nokså stabil. Hvis man som illustrasjon får det samme fallet i sysselsetting innen handel, vil det forsvinne rundt 50.000 jobber på 10 år. Jeg spør derfor politikerne om de mener alvor med å beholde en slik ulempe for tusenvis av norske butikker?

6 milliarder i tapte avgifter?

Flere grundige analyser er gjort av virkningene på statens inntekter og arbeidsplasser av å beholde 350-kroners grensen for tollfri import av varer med utlandet. En utredning konkluderer med 6,1 milliarder i tapte avgiftsinntekter over 5 år. En annen analyse ligger klart lavere, men det er likevel snakk om flere milliarder kroner.

Helt uavhengig av hvilke størrelser som er mest troverdig i debatten, kan det slås fast følgende:

1. Netthandelen av varer generelt har vist en kraftig økning, og dette gjelder spesielt de senere år . Statistisk sentralbyrå finner i et nylig publisert notat (39/2018) at import av varer utenfra med verdi under 350 kroner har økt med 4 milliarder fra 2016 til 2017. I tillegg har omfanget trolig doblet seg fra 9 til 18 milliarder etter at grensen for tollfritak ble hevet fra 200 til 350 kroner. Det er faktisk nærmere 8.000 kroner per husholdning i mulig tapt omsetning for nasjonale aktører.

2. Det er ikke synd på norske forbrukere . Kjøpekraften til en norsk familie er langt høyere enn for 15 år siden. Vi har opplevd at klær, PC-er, elektronikk og andre varer har blitt billigere. Årsaken er handel og globalisering. Videre har reallønnsveksten vært i høyest i Europa, og skattene er redusert med ca 25 milliarder kroner de siste 5 årene.

3. Det er intensjonen for landets politikere å sikre at nasjonalt næringsliv får like vilkår i sin konkurranse med utenlandske aktører. Situasjonen for deler av handels-Norge er alvorlig allerede i dag, og det blir ikke enklere i fremtiden. Ny teknologi vil ofte utfordre tradisjonelle bransjer. Innovasjon ved mer netthandel er positivt, men at de utenlandske tilbyderne slipper med lavere avgifter er galt. I Sverige har de endret systemet i 2018 slik at alle importerte varer får avgift, og i EU er de på gang med å endre grensen på 22 Euro.

Behandlingen om årets Statsbudsjett for 2019 med KrF bør rette opp i denne urettferdigheten med avgiftsfri import av varer. KrF har signalisert at de ønsker å fjerne eller endre 350-kroners grensen. Det haster med å sikre like vilkår og hindre utflagging av norske arbeidsplasser.

Kommentarer til denne saken