Dermed kan hele forslaget punktere, skriver Dagens Næringsliv. Også i fjor kom regjeringen med et lignende forslag som ble avvist av Stortinget.

Les: Nå vil hun ta mer av bompenge-regningen

– Dette er dyr symbolpolitikk som har lite med et grønt skatteskifte å gjøre. Forslaget blir ikke bedre av å bli gjentatt, sier Venstres nestleder og finanspolitiske talsmann, Terje Breivik.

Les: - Noen ønsker å skape tvil om bompenger

Det er i 2017-statsbudsjettet for samferdselssektoren at regjeringen foreslår å bruke 502,8 millioner kroner «til en generell reduksjon av bompengetakstene utenom byområdene, anslagsvis på minst 10 prosent».

Les: Bompenge-krangel kan føre til full stopp

– Jeg verken kan eller vil forskuttere forhandlingsresultatet. Men vi sa nei i fjor. Dette forslaget er ikke bedre, sier Breivik.