Lørdag ettermiddag starter regjeringspartienes budsjettforhandlinger med KrF.

Fredag la KrF frem sitt alternative statsbudsjett, som langt på vei vil danne grunnlaget for både forhandlinger for statsbudsjettet og regjeringsforhandlinger.

Les også: Her presenterer KrF sitt budsjett

For å få råd til satsinger på 11,6 milliarder kroner, foreslår partiet øktning i skatter og avgifter på nesten 9 milliarder kroner, samt omprioriteringer av 2,6 milliarder kroner i statsbudsjettet.

Skatte- og avgiftsøkninger:

 • Øke skatten for vanlige arbeidstakere (trinnskatt 2-4): 4,16 milliarder kroner
 • Øke utbytteskatten: 760 millioner
 • Fjerne tollfrigrensen på 350 kroner ved netthandel: 750 millioner kroner
 • Fjerne muligheten til å bytte ut tobakkskvoten med alkohol ved taxfree-kjøp, samt halvere tobakkskvote: Ca 1,1 milliarder
 • Øke engangsavgiften på nye biler ved å heve både CO2, NOx og vektkomponent: 2,19 milliarder
 • Øke avgiften på ladbare hybrider: 160 millioner
 • Øke dieselavgiften med 20 øre: 500 millioner
 • Øke bensinavgiften med 10 øre: 90 millioner
 • Øke mineraloljeavgift 30 øre: 330 millioner
 • Øke flypassasjeravgiften for reiser utenfor Europa til 300 kroner: 125 millioner

Inndekninger

På omprioriteringer i dagens budsjett, kuttes det totalt 2,7 milliarder kroner. Dette er de viktigste postene:

Utenriksdepartementet:

 • Kutt i bistand til Midtøsten, Nord-Afrika, Europa, Sental Asia, Afghanistan, Asia og Latin-Amerika: 330 millioner

Justisdepartementet:

 • Viktigste er reduksjon i bevilgninger til etterforskning av innvandrere som har løyet for å oppnå oppholdstillatelse

Helsedepartementet:

 • Innsparinger i administrasjon og kutt til Helsedirektoratet og legemiddelverket: 100 millioner
 • Kutt av forsøksordning for statlig eldreomsorg: 48,3 millioner

Kunnskapsdepartementet:

 • Redusere ekstra naturfagstime som ble innført i 2016: 149 millioner

Samferdselsdeparementet:

 • Redusere vedlikehold på veiene: 250 millioner
 • Redusere investeringer i veiene: 200 millioner
 • Øke utbytte fra Avinor: 257,5 millioner
 • Øke utbytte fra Flytoget: 12,5 millioner
 • Øke utbytte Argentum: 55 millioner

Finansdepartementet:

 • Kutte konsulentbruk i staten: 500 millioner
 • Ymse: 600 millioner

Nettavisen har spurt KrF om hvordan de skal få til økt utbytte fra Avinor, samtidig som de skal kutte kraftig i Taxfree-ordningen - som er en av Avinors aller viktigste inntektskilder. Det har vi ikke fått svar på.