Gå til sidens hovedinnhold

Politiet inn i DNO-saken

Kredittilsynet har sendt DNO-saken til Økokrim.

Kredittilsynet har overlatt DNO-saken til Økokrim.

- Ut fra de opplysninger som foreligger har Kredittilsynet valgt å overlate det videre arbeidet med DNO-saken til Økokrim for vurdering og eventuell videre oppfølging, varsler Kredittilsynet torsdag.

- Kan ha aspekter utenom det verdipapirrettslige
Videre skriver tilsynet at det har hatt kjennskap til saken i lengre tid og har blitt holdt løpende orientert om utviklingen fra Oslo Børs. Kredittilsynet har gjort enkelte undersøkelser i saken og valgte tidlig i prosessen å konsultere Økokrim.

- Ut fra de opplysninger som foreligger har Kredittilsynet funnet det mest hensiktsmessig å overlate sakskomplekset til Økokrim for en nærmere vurdering og eventuell videre oppfølging. I denne vurderingen er det blant annet lagt vekt på at saken kan ha aspekter utover de rent verdipapirrettslige. I tillegg legges det vekt på at det internasjonale politisamarbeidet etter alt å dømme vil være den beste kanalen for eventuelt å få belyst omstendighetene rundt de aktuelle transaksjonene i DNO, heter det.

Økokrim bekrefter at de nå har fått saken på bordet.

- Vi kan bekrefte at Økokrim har hatt kontakt med Kredittilsynet rundt denne saken. Vi sitter nå og vurderer den. Det er alt vi kan meddele, skriver konstituert Økokrim-sjef Trond Eirik Schea i en e-post til NA24.

- Interessant utvikling
Pressetalsmann Tor Arne Olsen ved Oslo Børs sier at de tar til etterretning at saken nå er havnet hos Økokrim.

- Oslo Børs sendte saken til Kredittilsynet for noen måneder siden. Vi ba de vurdere noen forhold, og det er interessant det som nå skjer med Økokrim er inne i bildet, sier Olsen til NA24, og vil ikke kommentere ytterligere.

- Ordinært salg
Hos DNO har de fått med seg at saken er sendt over til Økokrim, men er klar på sin egen rolle.

- Vi har hele tiden sagt at dette har vært et ordinært salg, sier rådgiver Ketil Jørgensen I Crux Communications til NA24.

Han håndterer mediehenvendelsene for DNO. Jørgensen viser til at han ikke kjenner til innholdet i det som er sendt over fra Kredittilsynet, og at det dermed er vanskelig å kommentere saken.

- Vi får se hva som skjer videre, sier Jørgensen.

KRGs rolle
Han viser til at DNO-saken den siste tiden har dreid seg om KRGs rolle i aksjehandelen.

Videre forteller han at DNO har fått medhold av Børsklagenemnden om at de ikke kjente til KRGs eventuelle eierskap til aksjeposten som ble solgt.

DNO-aksjen kan du følge her

Kommentarer til denne saken